Project

Nassau aan de Singel

Geen categorie

Bijzonder dat de programmatische en ruimtelijke ambities uit 2007
ondanks de rommelhypotheken uit Amerika en ondanks/dankzij de
tunnelkist van Sprangers in essentie overeind zijn gebleven.

Nassau aan de Singel

Bijzonder dat er in 2012 op het dieptepunt van de bouw zo’n grootschalig sociaal woningbouwproject is opgeleverd. Een bijzondere prestatie van het Bouwteam met opdrachtgever en aannemer en in goed overleg met Stadsontwikkeling Dordrecht.

 

De inzet van het Ontwerpteam was om op deze op de zongerichte, lommerijke jaren ‘50 singellocatie het programma van een negatieve “galerij-flat” de uitstraling van een positief “woongebouw” te geven:

1.

Singelzijde met woonruimten en terrassen. Binnen een rigide travee-maat en een tunnelkistbouwsysteem zijn rondom de 4 entrée’s de woonplattegronden c.q. de woonvolumes verschoven. De entrée’s worden ingeleid, de terrassen zijn ingekaderd en vormen een spel in het straatbeeld en alle appartementen hebben nu overhoeks uitzicht. De entrée’s en halruimten gaan over 2 lagen en zijn ruimtelijk. De 4 tonen metselwerk knippen het bouwblok in onderdelen, accentueren de entrée’s maar bundelen het bouwblok ook tot een geheel.

2.

Binnenhofzijde met galerijtjes en vluchttrappen. Het volume- en het metselwerkspel van de singelzijde wordt aan de binnenhofzijde doorgezet. De galerijtjes zijn per portiek ruimtelijk afgebakend. Een vluchtbalkon, gesitueerd buiten de volumes, verbindt de portieken onderling. De vluchttrappen stoppen op de eerste woonlaag, de vluchtwegen voldoen aan het Bouwbesluit en ongewenste toegankelijkheid vanaf maaiveld is voorkomen.

3.

Zijgevels met rontonde-zijde en toekomstig plein. Bamboebakken en een geluidsscherm verbinden de appartementen aan de Nassauweg met de grondgebonden woningen aan de Johan Willem Frisostraat. De binnenhof wordt aldus eenvoudig gevormd en afgesloten. De kleinschalige grondgebonden woningen aan de JWF-straat vormen de overgang naar de belendende wijk Nieuw Krispijn. Het vrijstaande woonblokje en de zijgevel van de binnenhof aldaar zijn de aanzet van het toekomstige, stedenbouwkundig gewenste, driehoekige plein. Een brug over de singel speelt daar verder op in.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Nassauweg -
 • Plaats Dordrecht
 • Projecttitel Nassau aan de Singel
 • Projectarchitect(en) Fred Bos
 • Adviseur installaties Boonstoppel Engineering
 • Adviseur akoestiek -
 • Aannemer Sprangers Bouwbedrijf
 • Interieurarchitect -
 • Landschapsarchitect -
 • Bouwmanagement Schaeffer Raadgevend Ingenieursbureau
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 11.500
 • Netto vloeroppervlakte (m2) -
 • Programma appartementen huur en koop samen met grondgebonden woningen
 • Voorlopig ontwerp 01-10-2007
 • Definitief ontwerp 13-10-2010
 • Aanvang bouw 19-03-2013
 • Oplevering 01-07-2012
 • Opdrachtgever Woonbron Ontwikkelbedrijf
 • Ontwerpbureau Architektenkombinatie Bos Hofman
Reageer op dit artikel