Project

Mosae Vita – Architecten aan de Maas

Architectuur

Dit nog niet gerealiseerde project van Architecten aan de Maas zal onderdeel worden van de Maastricht Health Campus. Binnen dit gebouw, Mosae Vita, zal het gezond blijven van de mens centraal staan. De ruimtes zijn gericht op ontmoetingen. Consument en wetenschapper kunnen zo met elkaar in gesprek en van elkaar leren.

Mosae Vita – Architecten aan de Maas
rendering: Zwart Licht

toelichting door Architecten aan de Maas

Mosae Vita: gezond blijven

Op het terrein van het Universitair Medisch Centrum (Academisch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht) wordt het Living Lab Limburg; Mosae Vita gerealiseerd. Een nieuw gebouw en businessconcept rondom gezond blijven in plaats van beter worden. Dit gebouw zal het eerste zijn van een reeks gebouwen die tezamen de Maastricht Health Campus gaan vormen. De realisatie van dit gebouw moet als trekker fungeren voor de toekomstige ontwikkeling van het gehele terrein.

Mosae Vita - Architecten aan de Maas rendering: Zwart Licht

 

Concept

Mosae Vita is een nieuw fenomeen dat wereldwijd onder de aandacht is en richt zich vooral op de aandachtsvelden uit de gezondheidszorg, te weten voeding en beweging. Waar tot op heden wetenschappers, producenten en consumenten zich richten op nieuwe behoeften en ontwikkelingen vaak onafhankelijk van elkaar, genereert Mosae Vita een platform waar zij elkaar kunnen ontmoeten, bevragen en wetenschappelijk kunnen “bestuiven”, door hen fysiek bij elkaar te brengen in een inspirerende omgeving. Feitelijk is Mosae Vita een verzameling “kennisateliers” waar creatieve wetenschappers, producenten en consumenten in de gelegenheid worden gesteld hun vindingen en bevindingen met elkaar te delen en met elkaar een creatief innovatief proces te doorlopen. Ter plekke vindt onderzoek plaats met de inbreng van de deskundigheden uit de verschillende disciplines en de consument als “proefkonijn”. Het resultaat moet zijn dat wetenschappers begrijpen wat ze moeten onderzoeken, dat producenten de basale kennis vertalen in productieprocessen en producten en dat consumenten aangeven hoe het effect en de ergonomie van deze producten voor hen bruikbaar en betaalbaar kan blijken.

Bewegen en ontmoeten

Ontmoeten, van elkaar leren en samenwerken zijn een vereiste om het gebouw tot en succes te maken. Zodoende is een spiraalvormige gebouwstructuur met hellingbanen ontwikkeld. De structuur van het gebouw wordt gevormd door oplopende vloervelden die zijn gegroepeerd rondom een intieme vide die veel daglicht brengt tot op de onderste lagen. In de vide bevindt zich een stelsel van hellingbanen en trappen die de vloervelden trapsgewijs op laten lopen zodat er een doorgaande ruimte ontstaat. Het lopen door het gebouw is een beleving en wordt zo gestimuleerd, ontmoetingen worden hierdoor ook tot stand gebracht.

Mosae Vita - Architecten aan de Maas rendering: Zwart Licht

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Debeyelaan 5
 • Plaats Maastricht
 • Projecttitel Mosae Vita
 • Projectarchitect(en) Han Westelaken en Roland van Bussel
 • Medewerkers Ramon Grooten en Kyara Sparla
 • Adviseur constructie Adviesbureau Brekelmans, Maastricht
 • Adviseur installaties uygen Installatie Advies BV, Maastricht
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 20.000m²
 • Voorlopig ontwerp januari, 2014
 • Definitief ontwerp augustus, 2016
 • Opdrachtgever RO groep, Maastricht
 • Ontwerpbureau Architecten aan de Maas, Maastricht

Locatie

Reageer op dit artikel