Project

MFA Het Klooster

Geen categorie

Leenders Architecten heeft de oude voordeur van het klooster opengezet welke leidt naar een ‘dorpspatio’, die het hart van Zijtaart genoemd kan worden. Vanuit deze patio worden de verschillende functies ontsloten. De oude U-vorm van het klooster wordt gesloten nieuwbouw weke zich opent zich naar de oude kloostertuin. De prachtige kapel is als aula vrijwel geheel behouden.

MFA Het Klooster

Door een podiumtrap worden de onder- en bovenbouw van de school met elkaar verbonden en hier komt iedereen samen.

Met name de schoolfunctie binnen MFA Klooster Zijtaart vraagt om een flexibele indeling met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs het aantal leerlingen. Dit hebben wij uitgewerkt door de bestaande constructie van dragende gangwanden te vervangen door een kolommen- en balkenstructuur. Hierbinnen zijn lichte scheidingswanden aangebracht die in de toekomst verwijderd of verplaatst kunnen worden.

In het ontwerp is er veel aandacht besteed aan de ventilatie van de schoollokalen. In het kader van de ‘frisse scholen’-adviezen zoals vastgelegd door de GGD wordt er hier een installatie aangelegd die ver boven de landelijke normering ligt. Door het toepassen van warmteterugwinning en CO2-meters wordt het energieverbruik van deze installatie beperkt. Deze insteek heeft de provincie doen besluiten om het klooster Zijtaart te gebruiken als pilotproject in het kader van “frisse scholen”.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres past. Clercxstraat 52
 • Plaats Zijtaart
 • Projecttitel MFA Het Klooster
 • Projectarchitect(en) Ir. Hans van den Tillaart
 • Adviseur installaties Deerns adviesbureau
 • Adviseur akoestiek DGMR
 • Aannemer Van Wijnen
 • Bouwmanagement Goudstikker - De Vries
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 5300
 • Programma MFA Basisschool, dorpshuis, gymzaal, evenementenzaal
 • Voorlopig ontwerp 01-11-2007
 • Definitief ontwerp 30-11-2008
 • Aanvang bouw 04-11-2011
 • Oplevering 19-08-2011
 • Opdrachtgever Gemeente Veghel
 • Ontwerpbureau Leenders Architecten
Reageer op dit artikel