Project

Kindcentrum plaza Loovelden te Huissen

Geen categorie

Voor de nieuwbouwwijk Loovelden in Huissen ontwierp Frencken Scholl
Architecten een krachtig voorzieningencentrum dat het levendige hart van
het buurt is. Door de opzet is het een bijzondere variant van een Integraal
Kindcentrum. Het bijzondere is dat een voorziening voor kinderen en voor
ouderen met elkaar gecombineerd worden. Het zijn twee gebouwen maar
ze zijn als één samenhangend concept ontwikkeld.

Kindcentrum plaza Loovelden te Huissen

Het achterliggend idee is dat beide functies van elkaars nabijheid zullen profiteren. De ouderen willen graag het gevoel hebben in de samenleving te staan. Ze willen wonen midden in een buurt waarin ze zich veilig voelen. Maar levendigheid is in een nieuwbouwwijk overdag vaak ver te zoeken. Voor jonge kinderen is het goed als ze geregeld met mensen in contact komen, die ze niet dagelijks in hun vertrouwde omgeving tegen komen. Voor hun ontwikkeling is dat belangrijk.

Vanzelfsprekend contact

Multifunctioneel centrum Huissen maakt dit mogelijk. De instellingen delen een gezamenlijk plein zodat van contact vanzelfsprekend sprake is. Geregeld komen de ouderen bij de school op bezoek. Onder begeleiding steken de bewoners van het Woon Zorg Complex het plein over en bezoeken ze de school. De kinderen zitten al te wachten. Een deel van de kinderen, vooral de jongsten, gaan dan voor ze zingen. Na het afscheidslied wordt gezamenlijk frisdrank of thee gedronken. De ouderen, met een rustig dagritme, leven hierdoor op. En de kinderen kijken met grote ogen naar de ‘opa’s en oma’s’.

Inpassing

Het gebouwensemble is met het bouwvolume aangepast aan de omgeving. Het sluit met het schuine dakenlandschap aan op de naastgelegen woningen met kappen. Door de gevel van beide gebouwen uit baksteen op te metselen is een robuust en rustig geheel ontstaan. In het kindcentrum, dat in 2010 in gebruik is genomen, zijn een brede school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gecombineerd.

Clustering

De clustering onder een dak levert meerwaarde op voor de gebruikers omdat ze een centrale ontmoetingsruimte delen. De school is via een centraal gelegen speellokaal aan het KDV en de PSZ en BSO gekoppeld. Zo ontstaat een grote toneelzaal met tribunetrap die voor vieringen gebruikt kan worden. De lokalen in de basisschool zijn per twee geclusterd. Twee lokalen werken samen en hebben een doorgang in de tussenwand die de samenwerking mogelijk maakt. Bij elke unit is bovendien een verwerkingsruimte. Door deze opzet kunnen nieuwe onderwijsmethodieken zoals klasse-overstijgend werken een plek krijgen. Dit wordt ondersteund door de begeleiding: per drie groepen zijn vier begeleiders. Door de schuine kap zijn enkele lokaalruimtes op de kop bijzonder hoog, een oplopende hoogte van soms wel vijf meter. Dat levert naast een goed binnenklimaat ook een aantrekkelijke ruimtelijke ervaring op.

Zorgcomplex

Het naastgelegen zorgcomplex voor ouderen is hoger dan het kindcentrum. Waar het kindcentrum een tot twee lagen telt, is de WoZoCo vier lagen hoog. Van dit relatief grotere volume gaat een passende signaalfunctie uit, als centrale voorziening voor de wijk. Het plein tussen beide gebouwen is via een langzaam verkeerroute met de wijk verbonden. In de plint van de WoZoCo is een zorgcentrum ondergebracht. Het zijn collectieve zorgvoorzieningen zoals een fysiotherapeut, tandarts, apotheek en kruisvereniging.

Zorgappartementen

De zorgappartementen liggen daarboven in drie lagen. In de kelder is een ruime parkeervoorziening. De meest actieve ouderen die hier wonen kunnen hand en spandiensten verlenen in de school, zoals voorlezen, of eenvoudige klussen uitvoeren. Kinderen kunnen hier ook over de vloer komen om iets te laten zien, zoals een eenvoudig toneelstuk of gemaakte werkstukken. In ieder geval is het contact tussen de generaties waardevol. Het is een concept voor nieuwe omgangsvormen in de samenleving waar Frencken Scholl Architecten groot voorstander van is. Het bureau legt die mogelijkheid daarom geregeld ter overweging voor aan opdrachtgevers.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres plaza 123
 • Plaats Huissen
 • Projecttitel Kindcentrum plaza Loovelden te Huissen
 • Projectarchitect(en) Huub Frencken
 • Adviseur installaties de Blaay van den Boogaard
 • Adviseur akoestiek Peutz Bv
 • Bouwmanagement Adviesbureau Brekelmans
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 12400
 • Programma peuterspeelzaal (1 groep), kinderdagverblijf met buitenschoolse
 • Voorlopig ontwerp 03-07-2012
 • Definitief ontwerp 03-07-2012
 • Aanvang bouw 06-06-2012
 • Oplevering 16-11-2010
 • Opdrachtgever Gemeente Lingewaard
 • Ontwerpbureau Frencken Scholl Architecten
Reageer op dit artikel