Project

Kantoorinterieur Born05 in Utrecht

Geen categorie

Het Maliehuis is het kersverse onderkomen van het creatieve bureau Born05, gespecialiseerd in multimediale klantcommunicatie. Maurice Mentjens ontwikkelde een kantoorinterieur waarin oude en nieuwe werelden parallel lopen. Abstracte verwijzingen naar de skills van het bureau zijn op subtiele manier gecombineerd met de Genius Loci, de geest van de plek. Verleden, heden en toekomst vervloeien in een eclectische ontdekkingsreis.

Kantoorinterieur Born05 in Utrecht
maurice mentjens, born05

Het Maliehuis heeft door de eeuwen heen verschillende functies gekend waaronder herensociëteit, woonhuis, kantoor, school, showroom, bank en museum, met telkens weer andere sferen. Het pand werd geleidelijk verdubbeld en de buitengevels diverse malen ingrijpend aangepast. In de jaren ’60 en ‘70 onderging het interieur een drastische modernisering, terwijl de façade juist gerenoveerd werd in historiserende stijl. Hoewel het een Rijksmonument is, zijn maar een paar geveldelen, wanden in de entreehal en twee kelders origineel.

Een kritische kijk op de relatief snel veranderde ideeën over erfgoed en de waarde daarvan, vormt een belangrijk onderdeel van dit concept. Het lijkt een eerbiedwaardig monument, maar bij nadere beschouwing een rommelige compilatie van oud & nieuw, van echt & imitatie. Dat inzicht vormde o.a. het uitgangspunt voor de materialisatie: tegenstellingen tussen ‘ambachtelijke’ materialen en hedendaagse ‘look-a-likes’ uit de massaproductie.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Maliesingel 28
  • Plaats Utrecht
  • Projecttitel Kantoorinterieur Born05 in Utrecht
  • Projectarchitect(en) Maurice Mentjens
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 26-06-2014
  • Definitief ontwerp 26-06-2014
  • Aanvang bouw 08-04-2015
  • Oplevering 26-06-2014
  • Ontwerpbureau Maurice Mentjens
Reageer op dit artikel