Project

Kantoor EMA Amsterdam – Fokke van Dijk (RVB), MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitecten, Fokkema & Partners Architecten

Architectuur

Kantoor EMA Amsterdam – Fokke van Dijk (RVB), MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitecten, Fokkema & Partners Architecten

Bouwcombinatie EMA, een samenwerking van Dura Vermeer, Heijmans en betrokken partners MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitecten, Fokkema & Partners Architecten, DGMR, DWA, SDR Elektrotechniek, Van Dorp, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, heeft de nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in Amsterdam conform de harde opleveringsdatum gerealiseerd en opgeleverd.

Toelichting MVSA Architects – MVSA Architects heeft de ontwerpuitgangspunten van Fokke van Dijk van het RVB voor een statige residentie van de EMA omarmd. Voor de gevel is een hoogglans bronstint gekozen op een donker basement. De bronstinten komen terug in het interieur van het gebouw en gaan daar een mooie combinatie aan met de eikenhouten betimmeringen.

EMA. Beeld Corne Bastiaansen

Exterieur. Beeld Corne Bastiaansen

MVSA Architects heeft met de ontwerppartners in een intensief BIM proces het gebouw geheel 3D uitgewerkt. Tijdens dit proces waar ontwerp en uitvoering samenvielen konden leveranciers al vroeg aan de slag met de prefabricage van bouwelementen.

De komst van EMA vanuit Londen naar Amsterdam is een gevolg van de op handen zijnde Brexit van Groot-Brittannië. EMA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor mensen en dieren die op de Europese markt worden toegelaten. Bij het naar Amsterdam halen van EMA heeft de rijksoverheid een belangrijke belofte gedaan aan Europa: op 15 november 2019 staat er een nieuw kantoor met 1300 werkplekken. Deze toezegging was een belangrijk onderdeel van de deal, die Bouwcombinatie EMA nu heeft waar gemaakt.

EMA

In mei 2018, twee maanden na de officiële contractondertekening (maart 2018) werd de eerste paal geslagen voor het circa 39.000 m2 grote gebouw, waarvan 7 grote vergaderzalen. In een bouwtijd van achttien maanden waar normaliter het dubbele aantal voor staat, heeft Bouwcombinatie EMA een 81 meter hoog gebouw met 19 verdiepingen gerealiseerd.

EMA Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Interieur. Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Snelle bouwtijd

Bouwcombinatie EMA heeft alles op alles gezet om een snelle bouwtijd te waarborgen. Om bijvoorbeeld eerder te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw, is het voorlopig ontwerp in logische bouwdelen opgeknipt (kern, gevel en afwerking/inrichting). Door het opknippen in bouwdelen liepen ontwerpfases van verschillende onderdelen door elkaar. Zo konden de heipalen al de grond in, terwijl op andere onderdelen het definitieve ontwerp nog uitgewerkt werd. Ook is een aantal tijdbesparende keuzes gemaakt, op basis van bewezen bouwkundige technieken. Zo is een glijbekisting toegepast voor het realiseren van de betonkern. Voor de afbouw, installatietechnisch en bouwkundig, is er gekozen om zoveel mogelijk te prefabriceren. Te denken valt aan leidingwerk, verhoogde vloeren en wandpanelen.

EMA Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Interieur. Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Vooral de toepassing van glijbekisting voor de bouw van de betonkern was een ideale oplossing om met veel snelheid te bouwen en was één van de hoogtepunten in de bouw. Met behulp van deze glijbekisting werd in ruim vijf weken tijd – van medio augustus tot en met medio september 2018 – de betonkern van het kantoor gebouwd en was het hoogste punt van 81 meter bereikt. Direct daarna is begonnen met de staalconstructie waarna met de plaatsing van de gevelpanelen voorjaar 2019 kon worden begonnen. Daar waar technisch noodzakelijk had Bouwcombinatie EMA ontheffing om buiten reguliere werktijden door te werken. Vanaf het moment dat een verdieping dicht was, werd begonnen met de afbouw.

EMA Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Interieur. Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Duurzaam

Het nieuwe EMA-gebouw, naar ontwerp van architect Fokke van Dijk van het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met MVSA Architects en Fokkema & Partners, heeft een relatief strakke en zakelijke vormgeving. Als tegenhanger ontwierp OKRA Landschapsarchitecten een weelderig landschappelijk lint met organische vormen vanaf straatniveau tot bovenin het gebouw. Dit lint is een golvende vorm die bij het entreeplein begint, verder gaat via de daktuin, de koffielounge en zijn weg vervolgd via een 60 meter hoge groenwand in het atrium tot de top van het gebouw. In de indoor groenwand zijn ruim 52.000 plantjes verwerkt die geplaatst zijn in een honderdtal stalen frames. Het EMA-kantoor krijgt een BREEAM-Excellent Certificaat. Voor de verdere invulling van de hoge duurzaamheidsambities van het Rijksvastgoedbedrijf, EMA en de gemeente Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de toepassing van duurzame materialen, stadswarmte, lichtsensoren die aan- en uitgaan bij beweging, individuele warmte- en kouderegeling voor optimaal energiegebruik, een regenton van 200 kuub en nest- en vleermuiskasten.

EMA_Gebouw_Amsterdam

Interieur. Beeld Rob Acket, Rijksvastgoedbedrijf

Op vrijdag 15 november, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het nieuwe kantoor officieel aanvaard van Bouwcombinatie EMA, die verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie en onderhoud (Design, Build, Maintain) van het nieuwe EMA-onderkomen.

Ontwerp en realisatie

 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Kantoor EMA
 • Adviseur constructie Van Rossum raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
 • Adviseur installaties DWA, Bodegraven
 • Adviseur bouwfysica DGMR
 • Adviseur brandveiligheid DGMR
 • Interieurarchitect Fokkema & Partners
 • Landschapsarchitect OKRA Landschapsarchitecten
 • Bouwmanagement Consortium EMA bestaande uit Dura Vermeer, Heijmans
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 39.000 m2
 • Programma kantoorgebouw van 19 verdiepingen met 7 grote vergaderzalen
 • Aanvang bouw mei 2018
 • Oplevering november 2019
 • Opdrachtgever Construction Consortium EMA
 • Ontwerpbureau Fokke van Dijk (RVB), MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitecten, Fokkema & Partners Architecten
Reageer op dit artikel