Project

IKC ‘De Vijf Sterren’ Amsterdam

Geen categorie

Het Integraal KinderCentrum ‘De Vijf Sterren’ is een brede school in het herstructureringsgebied Amsterdam-Noord. Het functionele programma omvat een basisschool met twintig klassen, gymzaal met was- en kleedruimten, speellokaal, kinderdagverblijf, voorschool en naschoolse opvang, een kindergezondheidscentrum met fysiotherapie, tandzorg en logopedie en een ruimte voor speeltuinbeheerder. Het schoolplein is gecombineerd met een beheerde speeltuin.

IKC ‘De Vijf Sterren’ Amsterdam

De centrale hal, die ook ’s avonds en in het weekend toegang verschaft tot de gymzaal en het kindergezondheidscentrum, vormt de hoofdentree voor alle gebruikers van het gebouw. Aan deze centrale hal ligt ook het verdiepte speellokaal. Door middel van een flexibele panelenwand kunnen het speellokaal en de centrale hal als één ruimte functioneren voor bijvoorbeeld toneelvoorstellingen of binnenspeelplaats, maar is het ook mogelijk om het speellokaal af te sluiten.

De onderwijslokalen zijn in clusters van vier aan een brede gangzone gepositioneerd, zodat door het openen van de onderlinge vouw- en schuifwanden één groot leerplein ontstaat. Tevens bestaat de mogelijkheid de lokalen paarsgewijs met elkaar te verbinden. Het gebouw heeft een vriendelijke en uitnodigende uitstraling door het toepassen van lichte materialen. De gevel bestaat uit licht gekleurd metselwerk in combinatie met witte kozijnen. De grote gevelvlakken worden verlevendigd door het toepassen van een metselwerkpatroon in reliëf.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Markengouw 245
  • Plaats Amsterdam
  • Projecttitel IKC 'De Vijf Sterren' Amsterdam
  • Projectarchitect(en) Jeroen Geurst, Rens Schulze
  • Toeleveranciers false
  • Programma Brede school, gymzaal, speellokaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, Kind Gezondheidscentrum
  • Aanvang bouw 29-08-2014
  • Oplevering 31-01-2014
  • Opdrachtgever Rochdale Projectontwikkeling
  • Ontwerpbureau Geurst & Schulze architecten
Reageer op dit artikel