Project

Het Hogeland College in Warffum

Geen categorie

De kleitinten, flauwe hoogteverschillen en uitgestrekte velden van het Groningse landschap vertalen zich in een ontwerp voor Het Hogeland College. Het gebouw heeft een plastische vormentaal en is gericht op de omgeving. ADP architecten verbond de bestaande bibliotheek en het praktijkgebouw met elkaar door een aaneenschakeling van blokken van verschillende grootte met als gemeenschappelijk element: het lessenaarsdak.

Het Hogeland College in Warffum

Het Hogeland College in Warffum heeft een overzichtelijke en lichte structuur gekregen. ADP architecten plaatste de meest levendige ruimten, zoals de gymzaal, de aula en de ‘huiskamer’ nabij de entree. Deze ruimtes zijn afzonderlijk van het schoolgebouw te gebruiken en te bereiken. Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich in alle rust de les- en praktijklokalen, administratieve ruimtes en studieruimtes.

De aula grenst met een grote glazen pui aan een aflopend terras. Foto © Gerard van Beek

Gangenstructuur

Geïnspireerd op de vormentaal van de Amsterdamse School liggen deze verschillende ruimtes, gegroepeerd naar onderwijsclusters (zoals exacte vakken en maatschappij), geordend rondom twee centrale binnentuinen. Deze zijn ontsloten via een orthogonaal gangenstelsel. De brede opzet van de gangen toont de veranderende visie op het onderwijs van de opdrachtgever. Tijdens de lesuren kunnen hier extra leerplekken gecreëerd worden. De gangen zijn georiënteerd op de binnentuin en zijn daardoor prettige en lichte ruimtes.

In de aula komen de leerlingen samen om te lunchen. Foto © Gerard van Beek

Primaire vormentaal

De detaillering van het schoolgebouw staat in dienst van de vorm. ADP Architecten koos voor zowel de bakstenen en dakpannen eenzelfde aardetint. Hierdoor spreekt het gebouw voor zich: de opgetilde halfronde entree met de luifel springt duidelijk in het oog. Het lessenaarsdak verbindt de verschillende architectuurtalen van het oude praktijkgebouw, bestaande uit een staalskelet met kunststof gevelelementen, met de bakstenen bibliotheek. Het dak geeft de lokalen tevens een grote verdiepingshoogte en voorziet ze van licht en lucht.

Omgeving

Trapsgewijs oplopende bakstenen muurtjes verbinden het landschap letterlijk met het gebouw. Door de hoogteverschillen en laag geplaatste gevelopeningen ontstaat er telkens een ander zicht op de omgeving. Ook intern speelt architect Erick Wiersema met dit gegeven. Vanuit een verhoogd podium in de aula is er zicht op half verdiepte gymzaal.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres A.G. Bellstraat 2
 • Plaats Warffum
 • Projecttitel Het Hogeland College in Warffum
 • Projectarchitect(en) Erik Wiersema
 • Adviseur installaties Mobius Consult, Driebergen
 • Adviseur akoestiek Mobius Consult, Driebergen
 • Aannemer Bouwbedrijf Kooi, Appingendam en HOMIJ Technische Installaties, Groningen
 • Bouwmanagement Pieters Bouwtechniek, Utrecht
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 6111 m2
 • Programma Nieuwbouw: gymzaal, centrale aula en kantine, vaste inrichting, lokalen, multifunctionele gang om patio externe toestelberging en omringend terrein. Verbouw: lokalen exacte en creatieve vakken, kantoren personeel, practicumpleinen en expositieruimte.
 • Voorlopig ontwerp 01-01-2010
 • Definitief ontwerp 01-01-2010
 • Aanvang bouw 14-05-2013
 • Oplevering 01-01-2013
 • Bouwsom inclusief installaties (€) € 5.390.513 excl. btw
 • Bouwsom exclusief installaties (€) € 3.890.802 excl. btw
 • Opdrachtgever Schoolbestuur Lauwers en Eems, Warffum
 • Ontwerpbureau ADP architecten, Amsterdam
Reageer op dit artikel