Project

Het Gebouw

Geen categorie

In de levendige buurt De Kooi wordt het nieuwe centrum van Leiden Noord gerealiseerd. Het Gebouw is het pilot project van het nieuwe centrum. De meest uiteenlopende maatschappelijke voorzieningen worden bijeen gebracht in een gebouw dat dubbelgebruik van ruimtes en functies stimuleert, ontmoeting uitlokt en als smeermiddel voor het sociale leven van de wijk functioneert.

Het Gebouw

Naast drie basisscholen, peuterspeelzaal en zorgorganisaties, huisvest Het Gebouw ook een bibliotheek, buurtcentrum, aula en sportfaciliteiten. De hele buurt kan gebruik maken van de faciliteiten. Door het toevoegen van diverse appartementen, waaronder zorgwoningen voor verstandelijk beperkten en dementerende ouderen, is Het Gebouw de eerste aanzet voor een nieuw, vitaal en levensloopbestendig deel van de stad. Alle programmaonderdelen liggen rondom het centrale ontmoetingsplein.

Voor het ontwerp van het ontmoetingsplein en de verkeersruimtes er omheen hebben de mooiste klassieke steden uit de hele wereld model gestaan. Deze levendige plek is tegelijk het hart van de buurt en het buurtcomplex. Het plein is geschikt voor zeer uiteenlopende evenementen zoals optredens, filmavonden, politieke bijeenkomsten en buurtfeesten. Kenmerkend voor het stedenbouwkundig plan van het nieuwe centrum van Leiden Noord is de hoge dichtheid, functiemenging en de typologie van hybride bouwblokken met daktuinen. Het Gebouw is een stedelijke ruimte waar alle functies bij elkaar komen en biedt tevens een diversiteit aan woningen met prive buitenruimten, en collectieve tuinen en sportvoorzieningen op het dak.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Arubapad 4
 • Plaats Leiden
 • Projecttitel Het Gebouw
 • Projectarchitect(en) Ton Venhoeven, Danny Esselman
 • Toeleveranciers false
 • Programma 3 basisscholen, peuterspeelzaal, sportzaal, multifunctioneel wijkcentrum, ontmoetingsplein, buurtrestaurant, aula, bibliotheek, cursusruimten, welzijns-, jeugd- en jongerenwerk, Centrum voor Jeugd & Gezin, huisarts, buurtvoorzieningen, gebouwde parkeervoorziening voor 120 auto´s, overdekt fietsparkeren, 50 levensloopbestendige appartementen, 20 zorghuurwoningen voor mensen met dementie, 14 zorgwoningen voor ouderen met licht verstandelijke beperking, 18 school/starterswoningen, daktuinen
 • Voorlopig ontwerp 30-08-2013
 • Definitief ontwerp 30-08-2013
 • Aanvang bouw 30-08-2013
 • Oplevering 01-01-2013
 • Opdrachtgever Gemeente Leiden en Woningstichting Ons Doel
 • Ontwerpbureau VenhoevenCS architecture+urbanism
Reageer op dit artikel