Project

Herbestemming St. Gertrudis van Nijvelkerk, Heerle

Geen categorie

Het doel van de herbestemming van de St. Gertrudis van Nijvelkerk is het in stand houden en het verbeteren van het voorzieningenniveau. De kerk dateert uit 1864 en is een rijksmonument. Met veel aandacht voor het behoud van het karakter van het gebouw heeft Oomen Architecten de hoge ruimte zorgvuldig heringedeeld. In de kerk is er nu plek voor het kerkbestuur, een huisartsenpraktijk en een levendig dorpshuis.

Herbestemming St. Gertrudis van Nijvelkerk, Heerle

De St Gertrudis van Nijvelkerk kon in de huidige vorm op financiële gronden niet in stand worden gehouden. Het parochiebestuur droeg daarom de kerk over aan AlleeWonen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Vervolgens is de kerk herbestemd tot huisartsenpraktijk, dorpshuis en een plek voor het kerkbestuur.

Behoud van karakter

De kerk is gebouwd in 1864 naar ontwerp van J. van Mansveld in een neo-gotische stijl en is een rijksmonument. Oomen Architecten zag dat de wijziging van functie en interieur eenvoudig kon plaatsvinden zonder aanslag op de eeuwenoude architectuur.

Schip als multifunctionele ruimte

Uitgangspunt voor het ontwerp is de ontstaansgeschiedenis van het gebouw. De twee assen organiseren het nieuwe programma. Deze zijn door de invulling afleesbaar en blijven als zichtlijn gehandhaafd. Het schip is ingezet als multifunctionele ruimte waaromheen de verschillende functies zijn gegroepeerd. Hierdoor behoudt de kerk zijn oorspronkelijke karakter en zijn de ingrepen als het ware ‘te gast’.

De nieuwe volumes zijn laag, zodat de hoogte van de kerk wordt benadrukt. Het priesterkoor in expressionistische baksteenarchitectuur is gehandhaafd en de aanpalende sacristieën hebben een dienende functie. Door de verschillende functies in afzonderlijke ‘doosjes’ te huisvesten, kunnen ze onafhankelijk van elkaar functioneren.

Duurzaamheid

Het schip heeft een multifunctioneel karakter en wordt alleen verwarmd als deze in gebruikt is. Ter plaatse van de neo-gotische vensters zijn de vloeren uitgevoerd in beloopbaar glas, zodat er daglicht komt in de onderste ruimtes en de vensters als geheel zichtbaar blijven. De ‘doosjes’ zijn los gehouden van de zuilenrij om de ingreep leesbaar te maken.

Nieuw hoofdstuk

De ingrepen zijn in tijd herkenbaar en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van het gebouw. De kerk is meer een verblijfsplek door het toepassen van warme materialen. De lichte kleuren versterken de fraaie stukadoorsgotiek en vormen samen een helder interieur.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Herelsestraat 100
 • Plaats Heerle
 • Projecttitel Herbestemming St. Gertrudis van Nijvelkerk, Heerle
 • Projectarchitect(en) Sander van Sambeek
 • Adviseur installaties WHR Installatie-adviseurs, Breda
 • Aannemer Winters bouw & ontwikkeling, Breda
 • Interieurarchitect Oomen Architecten, Breda
 • Bouwmanagement ABR, Roosendaal
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 1487 m²
 • Voorlopig ontwerp 01-09-2011
 • Definitief ontwerp 01-01-2012
 • Aanvang bouw 15-02-2013
 • Oplevering 17-12-2012
 • Bouwsom inclusief installaties (€) € 1.650.000,- excl btw
 • Opdrachtgever AlleeWonen, Roosendaal
 • Ontwerpbureau Oomen Architecten, Breda
Reageer op dit artikel