Project

Gemeentehuis van Veenendaal

Geen categorie

Het slotstuk van het masterplan Brouwerspoort is voltooid! De gevel van travertin, geflankeerd door een luifel met ranke witte kolommen, vormt het nieuwe gezicht van het gemeentehuis. Een statige trap brengt mij in het atrium. De loopbrug die lijkt te zweven koppelt het bestaande gebouw aan de nieuwbouw.

Gemeentehuis van Veenendaal

 

Zonlicht schijnt door het glazen dak op de trap die naar de trouwzaal leidt. Via de info-exporuimte kom ik in de verlaagde loungeruimte. Hier is het aangenaam verblijven. Even haal ik een frisse neus in de patio. Een pas getrouwd stel maakt net foto’s op het bordes. Hier voelt men zich thuis!

Slotstuk van Brouwerspoort

De uitbreiding van het gemeentehuis in Veenendaal is het ‘slotstuk’ van het masterplan Brouwerspoort (zie www.brouwerspoort.nl). Het gemeentehuis maakt onderdeel uit van het centrum. De architectuur houdt de taal aan van het masterplan, maar wordt expliciet door het toepassen van hoogwaardige materialen, elegante kozijnen en een luifel met ranke witte kolommen. De 26 meter hoge toren vorm het baken van het plan Brouwerspoort. De klok aan de toren maakt deel uit van een kunstwerk welke ook terugkomt in de wachtruimte van de centrale hal. De luifel, gecombineerd met de trappartij voor de entree en de toren op de kop van de bestaande vleugel maken het gemeentehuis herkenbaar. Ze geven het gebouw een monumentale, chique uitstraling.

Oud en nieuw komen samen

De warme gele natuurstenen gevel, afgewisseld met witte kolommen en de hoge kozijnen, geven het Raadhuisplein de gewenste nieuwe uitstraling. De monumentale trap onder de ranke witte luifel leidt de bezoekers en werknemers rechtstreeks naar het transparante hart van het gebouw: het atrium dat oud en nieuw verbindt. In dit atrium kunnen inwoners terecht voor bijna alle gemeentelijke producten, diensten en informatie. De burger wordt ontvangen in deze lichte, open ruimte en krijgt een goede blik in de gemeentelijke organisatie. De interactieve info-exporuimte, de verdiepte wachtruimte onder de trouwzaal en de groene patio zorgen ervoor dat de inwoners van Veenendaal zich thuis voelen. De publieksbalies bevinden zich nog net in het bestaande gebouw. Het publieke binnenplein vormt de overgang tussen oud en nieuw. De loopbrug die de oudbouw met de nieuwbouw koppelt, toont de geschiedenis van de gemeente door een zeefdruk op het glas van de balustrade. Hier komen oud en nieuw letterlijk bij elkaar.

Intergraal (interieur)ontwerp

Alle medewerkers, nu nog verspreid over drie locaties, vinden straks onderdak in het nieuwe gemeentehuis. Het samenbrengen van alle medewerkers zorgt voor verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en stimuleert samenwerking tussen de afdelingen. Het expliciete kantoorconcept nodigt uit tot flexibele werkvormen en vernieuwing. Er wordt hierbij niet meer gesproken over gangen en afgesloten ruimtes en ieder een eigen werkplek, maar over een meer diffuse inrichting van de kantoorruimte. Contact, interactie en samenwerking maken integraal deel uit van dit concept. Door een meer flexibele manier van werken te hanteren, ontstaan mogelijkheden om de werkplek een nieuwe dimensie mee te geven. Zo ontstaat een open kantoorconcept met ruimtes als concentratieplekken, flexibele werkplekken, belcellen en ‘lounge’ overlegplekken. Het gehele interieur is ook door Inbo ontworpen waardoor de uitstraling van het exterieur één totaalbeeld vormt met de uitstraling van het interieur. De uitbreiding biedt ook plaats aan commerciële instellingen die zijn gerelateerd aan de gemeentelijke diensten. Dit maakt het overzichtelijker voor de inwoners.

Groene inbedding

De invulling van de buitenruimte valt voor een groot deel binnen de opgave van het masterplan Brouwerspoort. Een belangrijk onderdeel is de inrit van de nieuwe parkeergarage onder het bestaande gebouw, die is gesitueerd in een waterpartij welke aansluit op de bestaande bouw. Een landschapsarchitect zal zorgdragen voor een groene inbedding van het gemeentehuis.

Duurzaam richting de toekomst

De inpassing in het masterplan, de aansluiting op en aanheling van het bestaande gebouw, en de interactie met alle participanten vereist veel overleg. Het gebouw neemt hierdoor als vanzelf een duurzame plek in in de samenleving van Veenendaal. Daarnaast krijgt het nieuwe gemeentehuis, mede door toepassing van een warmte-koudeopslagsysteem en inductieplafonds, een lage energielast. Duurzaamheid uit zich ook in de flexibiliteit van het gebouw, zodat het met de gemeentelijke organisatie kan meegroeien waarbij de gebruikskosten zo laag mogelijk blijven.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Plaats Veenendaal
 • Projecttitel Gemeentehuis van Veenendaal
 • Projectarchitect(en) Bert van Breugel, Pieter Keijzer
 • Aannemer Heijmerink Bouw BV, Bunnik
 • Toeleveranciers false
 • Voorlopig ontwerp 01-10-2007
 • Definitief ontwerp 01-07-2008
 • Aanvang bouw 01-07-2011
 • Oplevering 01-04-2011
 • Opdrachtgever Gemeente Veenendaal
 • Ontwerpbureau Inbo, Eindhoven
Reageer op dit artikel