Project

Gemeentehuis Oss

Geen categorie

De architectonische opdracht bestond uit de modernisering en uitbreiding van het oude gemeentehuis van Oss. De aanleiding voor de ‘vernieuwbouw’ was dat de huisvesting niet meer voldeed aan de normen van deze tijd. De bestaande publiekshal was te gesloten en paste niet bij het gewenste open dienstverlenings- concept van de gemeente.

Gemeentehuis Oss

 

Verder was er een opwaardering van de bestaande kantoren nodig, zodat de werkplekken zouden voldoen aan alle huidige klimatologische en arbotechnische eisen.
Het plan is tussen 2006 en 2010 gefaseerd uitgevoerd, waardoor het gemeentehuis gewoon kon blijven functioneren. In die periode zijn diverse architectonische ingrepen uitgevoerd. Door het ‘opdikken’ van het bestaande zuidblok van het gemeentehuis is 1200 m² extra kantooroppervlakte toegevoegd. Daarnaast is een grotere publiekshal gerealiseerd, gecombineerd met een bedrijfsverzamelgebouw. Verder is een nieuwe raadzaal en een vergadercentrum ontworpen, is het interieur opnieuw vormgegeven en is het hele gemeentehuis met behulp van een totaalpakket aan maatregelen, optimaal verduurzaamd. De keuze om het bestaande zuidblok niet te slopen, maar door middel van een vide en een nieuwe uitbreiding om te bouwen tot een eigentijds kantoorconcept, heeft sterk aan de duurzaamheid van het gemeentehuis bijgedragen.

Daarnaast zijn er tal van maatregelen genomen om de duurzaamheid verder te verhogen en het energieverbruik te verminderen. Zo vervult het architectonisch ‘lint’ dat om het gebouw is gelegd, tevens de functie van zonwering. Door de vide dringt het daglicht tot diep in het gebouw binnen zonder dat de zonwarmte wordt binnengelaten. Vooral de zuidgevel is daarbij een voorbeeld van optimale duurzaamheid: door te kiezen voor een sterk verticaal gelede gevel, met daarin diep teruggelegen raamstroken. Hierdoor wordt het daglicht optimaal binnengelaten, terwijl de zonnewarmte optimaal wordt geweerd. Door de smalle glasstroken te voorzien van zonnecollectoren wordt de restantwarmte omgezet in bruikbare energie en het scherpe daglicht extra gefilterd. Op het dak zijn groene daken toegepast en zijn pv-panelen en windturbines aangebracht, die tevens zorg dragen voor de opwekking van energie voor het totale complex.Voorts draagt de hoge mate van flexibiliteit, die in het complex is geïmplementeerd, mede bij aan de gewenste duurzaamheid. Het gebouw is bovendien voorzien van een koude- en warmteopslag in de bodem. Door al deze maatregelen zijn uitstekende resultaten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing bereikt. Zo is het gebouw door de vernieuwbouw van energielabel G (de slechts mogelijke score) naar een A+ label gegaan! De minimum GPR-score (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) voor een gemeentehuis is 6. De gemeentelijke ambitie ging uit van 7, maar uiteindelijk is een gemiddelde score van 8,4 gerealiseerd, een uitzonderlijk goed resultaat.

Opdrachtgever : Gemeentebestuur Oss Architect Architectenbureau De Twee Snoeken ’s-Hertogenbosch. BVO ca 18.500 m2 waarvan 13.400 bestaand. Stichtingskosten 25.000.000 Euro

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Raadhuislaan 1
 • Projecttitel Gemeentehuis Oss
 • Projectarchitect(en) Maarten Willems en Tanja Lamers
 • Adviseur installaties W&R adviseurs, Breda
 • Aannemer Bouwcombinatie van Wagemakers van de Ven, Oss Veghel
 • Interieurarchitect Architectenbureau De Twee Snoeken, Tanja Lamers en Charlotte Engelkamp
 • Landschapsarchitect Buro Poelmans Reesink, Arnhem
 • Bouwmanagement Ulehake BV Oss
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 18520 m2
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 12930 m2
 • Programma Gemeentehuis
 • Voorlopig ontwerp 01-06-2004
 • Definitief ontwerp 01-03-2005
 • Aanvang bouw 01-12-2010
 • Oplevering 10-09-2010
 • Opdrachtgever Gemeentebestuur Oss
 • Ontwerpbureau Architectenbureau De Twee Snoeken
Reageer op dit artikel