Project

Drents Dorp

Geen categorie

De verkaveling maakt deel uit van de zogenaamde Kern van Drents Dorp. Deze bestaan uit grondgebonden woningen met voor- en achtertuinen. De binnenterreinen worden gebruikt voor het stallen van auto’s. De bouwblokken hebben eenvoudige blokken, die tegen een stelsel van orthogonale rooilijnen liggen. Op vier plekken springen de rooilijnen terug. Het pleintje is verhard en krijgt een stedelijke beplanting, bijvoorbeeld met twee grote bomen. Alle overige woningen krijgen voortuinen die zijn afgezet met heggen.

Drents Dorp

De architectuur baseert zich op de bestaande tuindorpwoningen. Gezocht is naar een heden­daagse vertaling van de karakteristieke lokale ‘halve huizen’, rijhuizen met langs­kap­pen die beginnen op de eerste verdiepings­vloer. Er is een breed repertoire aan opbouwen op het dakvlak. De blokken zijn voorzien van dwarskappen, ook wel ‘dakhuizen’ genoemd. Diverse dakkapellen vormen kleinere uitbreidingen.

Optisch verlaagd

De meest voorkomende nieuwe woningtypen hebben zadeldaken die iets onder de tweede verdiepingvloeren beginnen met uitstekende kroonlijsten. Hierin zijn goten en lintramen opgenomen. De maat van de woningen wordt zo optisch verlaagd tot de maat van de gemetselde borstwering van het lintraam. 
Ter plaatse van de pleintjes aan de einden van de Ruurlostraat worden afwijkende woning­typen met platte daken ontwikkeld.

De architectuur speelt een spel met de schaal van de aanwezige wijk: het voormalige ‘halve huis’ wordt iets vergroot. De accenten met platte daken volgen deze vergroting, maar blijven in schaal ruim onder de hoogte van de hoekvolumen van de kernbebouwing aan de Halvemaanstraat en blijven als ‘dakhuizen’binnen het repertoire van de dakopbouwen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Ruurlostraat
 • Plaats Eindhoven
 • Projecttitel Drents Dorp
 • Projectarchitect(en) Hans van der Heijden (in dienst van biq stadsontwerp bv)
 • Toeleveranciers false
 • Programma 139 woningen
 • Voorlopig ontwerp 01-04-2014
 • Definitief ontwerp 01-04-2014
 • Aanvang bouw 02-09-2014
 • Oplevering 01-04-2014
 • Opdrachtgever Woonbedrijf SHS-Hhvl
 • Ontwerpbureau biq stadsontwerp bv / Hans van der Heijden Architect
Reageer op dit artikel