Project

Design by performance

Geen categorie

Design by Performance is een software gedreven methode voor optimalisatie van de (on)gebouwde omgeving. Op basis van vooraf gegeven input berekent een algoritme het optimale resultaat.

Design by performance

Design by Performance is een software gedreven methode om beschikbare ruimte binnen de (on)gebouwde omgeving te optimaliseren. Een evolutionair algoritme rekent talloze scenario’s door waarbij gezocht wordt naar een optimale uitkomst. Dit kan een optimale indeling zijn, optimale opbrengst, optimale bezonning, optimaal gebruik tijdens de levenscyclus van het gebouw of combinaties hiervan.

Investeringsbehoefte, gebruik van ruimte, gebruik van grondstoffen/energie, programmatische invulling zijn onderdelen die in het bouwprocesparallel aan elkaar ontwikkeld worden en pas laat in het bouwproces aan elkaar gekoppeld worden omdat er niet eerder gedetailleerd inzage gegeven kon worden in de mogelijkheden. Op het ogenblik van koppeling is er al zoveel tijd gespendeerd aan een bepaald concept dat het uitwerken van een alternatief te tijdrovend en te duur wordt. Door al deze factoren in een computermodel samen te brengen en te optimaliseren door een algoritme kan zeer vroeg in het proces uitgebreid inzage gegeven worden in de mogelijkheden. Juist doordat meerdere scenario’s doorgerekend kunnen worden ontstaat een bandbreedte aan mogelijkheden waaruit de opdrachtgever kan kiezen.

Design by Performance geeft volledige inzage voor de eindgebruiker. Bovendien maakt het gebruik van geïntegreerd ontwerpen in plaats van de gebruikelijke parallelle ontwerpprocessen door alle individuele disciplines.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel Design by performance
  • Projectarchitect(en) Pim van Wylick
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 25-09-2015
  • Definitief ontwerp 25-09-2015
  • Aanvang bouw 25-09-2015
  • Oplevering 01-02-2015
  • Ontwerpbureau The Form Foundation
Reageer op dit artikel