Project

De Statie – Sas van Gent

Geen categorie

Krimp is de toekomst: tegenstrijdig, maar waar. Een van de gevolgen van de bevolkingsdaling het verminderen van het draagvlak voor voorzieningen. Het voorzieningenniveau kan op peil blijven door verschillende sociale functies samen te voegen in één gebouw. Veel kleine kernen werken dan ook aan het realiseren van multifunctionele accommodaties. Zo ook Sas van Gent. Hier ontwierp Atelier PRO het sociaal maatschappelijk hart, De Statie.

De Statie – Sas van Gent

Corporaties dienen zich tegenwoordig te richten op hun kerntaak, namelijk het zorgen voor woningen voor mensen met een kleine portemonnee. In dit kader lijkt de recente oplevering van de multifunctionele accommodatie De Statie, met corporatie Woongoed Zeeuws Vlaanderen als opdrachtgever, opmerkelijk.

PvE

Het programma van eisen waarmee Atelier PRO aan de slag ging, was fors. Het gebouw moest onderdak bieden aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een GGD-post, diverse wijkfuncties, een bibliotheek en een sportaccommodatie met Olympische afmetingen. Daarnaast dienden er ook 23 seniorenappartementen gerealiseerd te worden. Het kavel was een extra uitdaging, aangezien de contouren gevormd werden door een oude ravelijn wat een zeer grillige vorm opleverde.

De subtiele verwijzingen naar de Zeeuwse schuren. Fotograaf Frederik Vercruysse

Twee volumes

Atelier PRO koos ervoor om het programma van eisen op te knippen in twee volumes: een wooncomplex voor senioren en een gebouw met alle publieke functies. Het seniorencomplex sluit aan bij de lage bungalows en rijtjeshuizen aan de overkant van de straat. De multifunctionele accommodatie kreeg vorm als een langgerekt volume zodat de mogelijkheid ontstaat om een straat te maken. Ook zorgt dit ervoor dat de gebouwen niet boven het dorp uittorenen en dat ze aansluiten bij de maatvoering van het stedelijk weefsel.

Synergie

In het ontwerp staat symbiose tussen de verschillende gebruiksfuncties centraal. Zo loopt de groots opgezette entreeruimte over in de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum. Deze ruimte doet tevens dienst als leeszaal van de bibliotheek en als sportkantine. Dubbelgebruik van ruimtes is efficiënt en stimuleert uitwisseling tussen de diverse gebruikersgroepen. De vele vides en doorkijkjes in het interieur versterken het contact tussen de verschillende functies en hun gebruikers. De statie is een prachtig gebouw en het geeft Sas van Gent een ferme energiestoot.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Canadalaan 2
 • Plaats Sas van Gent
 • Projecttitel De Statie – Sas van Gent
 • Projectarchitect(en) Dorte Kristensen en Pascale Leistra
 • Adviseur installaties Adviesbureau J. van Toorenburg, Den Haag
 • Adviseur akoestiek Cauberg Huygen, Den Bosch
 • Aannemer van Wijnen, Waalwijk
 • Interieurarchitect Pascale Leistra en Constanze Knüpling
 • Landschapsarchitect Eline Keus
 • Bouwmanagement iMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 8220 m2
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 7200 m2
 • Programma twee scholen, sport, GGD- jeugdzorgkliniek, bibliotheek, wijkfuncties, jongerensoos, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, seniorenappartementen
 • Voorlopig ontwerp 01-12-2009
 • Definitief ontwerp 01-05-2010
 • Aanvang bouw 22-08-2013
 • Oplevering 01-02-2013
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 11.365.715 euro excl btw
 • Bouwsom exclusief installaties (€) 7.765.955 euro excl btw
 • Opdrachtgever Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • Ontwerpbureau Atelier PRO
Reageer op dit artikel