Project

De Koppel Amersfoort

Geen categorie

De context van Koppel Boogschutter in de kwetsbare na-oorlogse uitbreidingswijk Koppel te Amersfoort heeft een dualistische complexiteit. Enerzijds zit de woonkwaliteit en leefbaarheid van de 166 galerijwoningen in de sociale huursector in een dalende spiraal.

De Koppel Amersfoort

Anderzijds vertegenwoordigen de drie L-vormige middelhoogbouwflats uit de jaren ’60 door hun architectuur en bouwwijze een cultuurhistorische waarde in de buurt die bij voorkeur behouden moest blijven in de wijkvernieuwingsplannen. De opdracht aan FAME is voor de bewoners, het complex en de omliggende buurt een nieuw perspectief te bieden. De visie van FAME voor vernieuwingsopgaven wordt verbeeld in het plaatsen van een stip op de horizon.De ambitie van de Alliantie voor dit kernvoorraad complex is een toekomstgerichte kwaliteit voor de bewoners en de wijk. De stip die FAME op de horizon zet is een toekomstgericht ontwerpconcept, gebaseerd op vier pijlers: de bewoners, het gebouw, de wijk en de toekomst. Elk van deze pijlers is onderdeel van het totaalconcept dat FAME op basis van de cradle to cradle duurzaamheidsfilosofie heeft ontwikkeld.De bewonersHoogste prioriteit is het verbeteren van het binnenklimaat in combinatie met het verlagen van de woonlasten. Een compleet gevelisolatiepakket met een goed ventilatiesysteem op woningniveau vormt de basis. Politiekeurmerk hang- en sluitwerk, draaivalramen met kiervergrendeling en een ruimere woningentree met meer allure en eigen verlichting zijn daarin meegenomen. Zelfs een waslijnvoorziening is standaard op het balkon aangebracht. De prefab voorhanggevels zijn gematerialiseerd op basis van de technologische kringloop van het C2C concept. Op collectief niveau is een wasserette met loungeruimte op het centrale lifttrappenhuis voor informeel ontmoeten en sociale interactie voorgesteld. Een wasbeurt zou goedkoper zijn geweest dan thuis door duurzaam opgewekte energie. Een volglas entreepui met postkasten en bellentableau, voorzien van automatische deuren zorgt voor een luxe uitstraling en een sociaal veilige ruimte en hoort bij de respectvolle benadering van bewoners die essentieel is in de visie van FAME.De gebouwenHoogste prioriteit is een goede balans tussen kosten en kwaliteit en passend binnen het beschikbaar gestelde budget. FAME heeft een proces van co-creatie ontwikkeld waarin betrokken partijen hun expertise en risicoverantwoordelijkheid inzetten. Met een prestatiedocument is ontwerp en kwaliteitniveau richtinggevend vastgelegd. Via selectie op kwaliteit uitvoeringsontwerp en prijs schoof ERA Contour precontractueel aan de onderhandelingstafel. In bouwteam, met als doel gelijkwaardigheid en volledige openheid, werken alle bouwpartijen het uitvoeringsontwerp passend binnen het budget verder uit tot een prijsvast contract. Met resultaatdeling tussen Alliantie en ERA als drijfveer is de bouwkwaliteit voor 25 jaar geconsolideerd, de architectonische uitstraling tijdloos gemoderniseerd en de cultuurhistorische waarde gerespecteerd. Met een respectvolle benadering van de bewoners tijdens het voor hen vaak belastende, maar strak geregisseerde realisatieproces.De wijkHoogste prioriteit is een positief imago en een leefmilieu dat sociale stijging mogelijk maakt en de leefbaarheid in de wijk actief stimuleert. Het tijdloos moderne ontwerp respecteert enerzijds de cultuurhistorische waarde en anderzijds sluit de architectonische uitstraling aan op het niveau van de recente nieuwbouw en nog te realiseren plannen. De showroom van de tuincentra is vervangen door een manshoge haag langs de tuintjes. Koppel Boogschutter is de aanjager geworden voor ondergronds vuil ophalen, de gemoderniseerde terreininrichting en een speelkast voor de kleintjes.De toekomstHet cradle to cradle ontwerpconcept bevatte verder nog niet verzilverde innovaties, zoals het verwerken van sloopafval tot landschapskunst tussen de gebouwen in, samen met bewoners te realiseren, en het aanbrengen van fijnstof accumulerende Olivijn als grindvervanger op de daken. De gevelbegroening in de vorm van haagafscheidingen voor de tuinen van de maisonnettes zorgen wel voor een beter micromilieu.De stip op de horizon is nu gezet. De gebouwen en woningen zijn opgeleverd. De bewoners van Koppel Boogschutter en de beheerders van de Alliantie zijn uitgenodigd de reis naar de stip op de horizon voort te zetten en het gerealiseerde concept inhoud en betekenis te geven richting een gezonde toekomst.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Meridiaan 41
  • Plaats Amersfoort
  • Projecttitel De Koppel Amersfoort
  • Projectarchitect(en) Coen Koenders
  • Toeleveranciers false
  • Programma Revitalisering 166 woningen in drie flats
  • Aanvang bouw 19-02-2013
  • Oplevering 03-09-2012
  • Opdrachtgever de Alliantie regio Amersfoort
  • Ontwerpbureau FAME Architecten B.V.
Reageer op dit artikel