Project

De Koekoek

Geen categorie

Mensen met dementie stellen specifieke eisen aan hun omgeving. Een goed afgestemd interieur draagt bij aan een hoger welbevinden en bevordering van de autonomie, wat een lagere zorgdruk en medicatiegebruik tot gevolg heeft. Met het interieur van de Koekoek is op basis van het onderzoek ‘ruimte voor vergetelheid’ een interieur ontworpen precies afgestemd op deze doelgroep.

De Koekoek

Van 2012 tot en met 2014 heeft Interieur+dementie een eigen geïnitieerd onderzoek uitgevoerd naar de woon-/ zorgomgeving voor ouderen met dementie. Doel van het onderzoek was een brug te slaan tussen medisch wetenschappelijke kennis en de ontwerp discipline.

Bij de Koekoek in Veenendaal zijn de uitkomsten van het onderzoek verwerkt en vertaald in een interieur specifiek afgestemd op ouderen met dementie. De Koekoek in Veenendaal telt 6 kleinschalig wonen groepen. Uitgangspunt van het ontwerp is zintuigelijke beweging, ofwel het prikkelen van bewoners te bewegen. Dit is gedaan door gangen en buitenruimte als routing in te zetten. Woonkamers zijn sterk onderscheidend ontworpen en ingericht en in de gangen zijn vitrines geplaatst om te boeien en beleven. Tevens fungeren deze als herkenning van de eigen kamers. Er is speciale aandacht geweest voor het lichtplan dat het dag-/ nachtritme ondersteund. Andere thema’s in het ontwerp zijn o.a. contrast, tactiliteit, oriëntatie, routing en akoestiek.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Nieuweweg 30a t/m 30f
 • Plaats Veenendaal
 • Projecttitel De Koekoek
 • Projectarchitect(en) Anja Dirks & Marielle Wetzels
 • Toeleveranciers false
 • Programma 1800 m2
 • Voorlopig ontwerp 01-09-2014
 • Definitief ontwerp 01-09-2014
 • Aanvang bouw 27-08-2015
 • Oplevering 01-09-2014
 • Opdrachtgever Quarijn
 • Ontwerpbureau Interieur+dementie
Reageer op dit artikel