Project

Cronenburgh in Loenen aan de Vecht

Geen categorie

De eerste fase van 112 woningen in het gegoede wijkje Cronenburgh in Loenen aan de Vecht werd voor een groot deel door particulier opdrachtgeverschap ingevuld. De stedenbouwkundig ontwerper West 8 laat de structuur van het wijkje mooi aansluiten op de directe omgeving en de vergezichten op het dorp en het landschap.

Cronenburgh in Loenen aan de Vecht

 

 

Het ontwerp van iedere afzonderlijke woning zou een hedendaagse versie van het Hollandse Huis moeten zijn.

Kavelatlas

Om een bijzondere regie te kunnen voeren werden de karakteristieken van elke kavel met huis tuin en erfafscheiding vastgelegd in ‘kavelpaspoorten’, die tezamen de ‘kavelatlas’ van de wijk vormden. De invloed van het individuele kavel op de totale inrichting is hierdoor van begin af aan bekend en de onderlinge afstemming van de percelen is erin geregeld. Je weet wat je toekomstige buren gaan doen zonder hun plannen te kennen.

Seriematige opbouw

Een deel van de woningen zijn door de projectontwikkelaars, verspreid door het plan, seriematig gebouwd. Waaronder een aantal door West 8 als ‘specials’ aangeduide kavels die van belang zijn voor het dorpsgezicht. In deze eerste fase werkten Humble Architecten dertien kavels uit, die weliswaar allemaal anders zijn maar hun seriematigheid toch familie van elkaar zijn.

Ontwerpen op basis van dezelfde spelregels

Geïnspireerd op het stramien waarop een wollen Smyrna tapijt geknoopt wordt, heeft Humble Architecten ieder huis op basis van dezelfde spelregels op hetzelfde bandraster ontworpen. De onderlinge verschillen komen voort uit het kavelpaspoort samen met het door de ontwikkelaars bepaalde programma van eisen en helaas niet door individuele koperswensen, waar het werken met een soort bouwdoos eigenlijk voor bedoeld was. Het gaat hier over een project dat voor de crisis al verkocht was en waar pas na de aankoop uitgebreid met de kopersbegeleider van de verkoper gesproken is.

  Ontwerpen met een retro karakter

De architecten van de diverse projectmatige ontwerpen interpreteren het gegeven van de traditionele woning met een zekere mate van reductie en modernistische stilering. De particuliere bouwers nemen de vormkenmerken van vroeger graag letterlijk en uitbundig over. Dat roept op sommige plaatsen toch vragen op over de toevalligheid of het gewild zijn van het retro karakter dat de overhand kreeg.

Cronenburgh bewijst het belang van een geïntegreerd inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het landschap eromheen dat de wijk samenbind, de bijzondere sfeer bepaald en een waardige verbinding legt met de nabij gelegen beschermde dorpskern van Loenen aan de Vecht.

Ontwerp en realisatie

 • Adres Ludgerlaan 1
 • Plaats Loenen aan de Vecht
 • Projecttitel Cronenburgh in Loenen aan de Vecht
 • Projectarchitect(en) Fred Humble; Rik Martens
 • Programma 12 woningen
 • Voorlopig ontwerp 12-04-2011
 • Definitief ontwerp 12-04-2011
 • Aanvang bouw 12-04-2011
 • Oplevering 01-02-2010
 • Opdrachtgever Johan Matser (Synchroon); Proper stok Groep bv, Hilversum; Rotterdam
 • Ontwerpbureau *Humble Architecten
Reageer op dit artikel