Project

Centraal Beheer in Apeldoorn door Herman Hertzberger

Architectuur

Centraal Beheer in Apeldoorn door Herman Hertzberger

Binnenkort verlaat Centraal Beheer Achmea na meer dan veertig jaar haar oude huisvesting. Het gebouw leent zich perfect voor hergebruik, want functieverandering, uitbreiding en aanpassing staan aan de basis van het oorspronkelijke concept van Herman Hertzberger. Alleen is vooralsnog geen nieuwe bestemming gevonden.

Centraal Beheer is een structuralistisch gebouw. Het is opgebouwd uit 56 kubusvormige elementen, die zich bevinden rond een kern van liften, trappen en sanitair. Elke element is negen bij negen meter groot en heeft vier werkplekken per verdieping. De elementen worden gescheiden door langwerpige vides van drie meter breed.

Opbouw van het gebouw

Het gebouw is ontworpen als een geordende uitgebreidheid, bestaande uit:
– een basisstructuur die zich door het gehele gebouw manifesteert als onveranderlijke zone en
– een daaraan complementaire, variabele, interpretabele zone

Kantoorlandschap

In het ontwerp is gestreefd naar het maken van een grote ruimte zonder scheidingswanden om de drempels tussen leidinggevenden en werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier is er een kantoorlandschap in het gebouw ontstaan dat revolutionair was in die tijd.

Centraal Beheer in Apeldoorn: een krachtige architectonische nudge

Herman Hertzberger’s doorbraak in de architectuurwereld

In het oeuvre van Herman Hertzberger is het gebouw van Centraal Beheer cruciaal. Het betekende zijn doorbraak in de architectuurwereld. De essentie van dit kantoorgebouw is dat het nooit af is. Hierdoor is het bestand geweest tegen alle interne veranderingen die in het bedrijf plaatsvonden.

Uitbreiding van het kantoorgebouw

In de jaren negentig werd het gebouw uitgebreid. Hiervoor maakte Herman Hertzberger tevens het ontwerp. Deze nieuwbouw vormt de verbinding tussen het kantoorgebouw en het Pakhoed-gebouw. Het betrof een nieuwe entree, een verdiepte parkeergarage en een transparante kantoorlaag waarin onder andere een conferentiecentrum is ondergebracht. Het gebouw is als een organisme gegroeid en daardoor een geheel gebleven.

Centraal Beheer in Apeldoorn: een krachtige architectonische nudge

Herman Hertzberger over de toekomst van Centraal Beheer

Vanwege de aanpasbaarheid van het gebouw gelooft Herzberger in de toekomst van het gebouw. In een persbericht van 10 juli in 2007 zegt hij hierover: “Ik ben heel benieuwd wat men ermee van plan is. En eerlijk gezegd zou ik daar ook wel graag een rol in willen spelen. Kijk, de essentie van het gebouw was ook dat je de functie binnen bepaalde grenzen kunt veranderen. Binnen grenzen, want je kunt er volgens mij geen woningen in maken. Een school zou wél kunnen.

Het realiseren van kleinschalige kantoren lijkt mij het meest haalbaar. Er moet wel heel gebeuren met het gebouw: een flinke opfrisbeurt is nodig en ook zal er nogal wat moeten worden aangepast om te voldoen aan moderne maatstaven. Maar ik heb veel ideeën over wat je er allemaal mee kunt, sommige daarvan zijn al zelfs uitgewerkt tot concrete plannen.”

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Prins Willem Alexanderlaan 651
 • Plaats Apeldoorn
 • Projecttitel Centraal Beheer in Apeldoorn door Herman Hertzberger
 • Aannemer Ballas Nedam
 • Bouwmanagement D3BN, Dicke & v.d. Boogaard
 • Programma kantoren
 • Voorlopig ontwerp 01-06-1969
 • Definitief ontwerp 01-04-1972
 • Oplevering 01-08-1979
 • Opdrachtgever Centraal Beheer, Apeldoorn
 • Ontwerpbureau Herman Herzberger
Reageer op dit artikel