Project

Caspar van Wittelplantsoen in Amersfoort

Geen categorie

Dit ontwerp van OKRA landschapsarchitecten speelt een centrale rol in de beleving van de omringende wijk: het verbindt de nieuwbouw van het Soesterkwartier langs de Puntenburgerlaan met de bestaande bouw en fungeert als een groene ontmoetingsplek voor zowel de oude als de nieuwe buurtbewoners.

Caspar van Wittelplantsoen in Amersfoort

 

 

OKRA had de ambitie om op een relatief klein gebied een overvloed aan groen te creëren. Hierbij vormen de aanwezigheid van een grote hoeveelheid nieuwe bomen en de glooiende grasvlaktes de basis voor de inrichting van het park.

Glooiende grasvlaktes

De glooiende grasvlaktes geven het park een natuurlijke, intieme uitstraling. Ze geven aanleiding om een hoogteverschil te creëren tussen de centrale ruimte van het park en de Mondriaanlaan, één van de opgestelde uitgangspunten in het stedenbouwkundige plan.

Verbindingen

Vanuit functioneel oogpunt is een goede vertakking van de interne structuur in het park naar buiten toe essentieel. Een duidelijk padennetwerk zorgt voor zowel een goede oost-west verbinding van het station en het Soesterkwartier naar het Eemcentrum, als voor de goede ontsluiting van de woningen gelegen aan de parkzijde.

Het beeld van deze verbindingen is gevarieerd. De gebogen paden in de oost-west richting volgen het aangebrachte reliëf terwijl de overige paden door het reliëf heen kerven.

  

Parkachtige sfeer

Verspreide bomen over het park accentueren de gewenste parkachtige sfeer en zullen grotendeels de identiteit van het park bepalen. Kleur en fleur wordt toegevoegd door middel van beplantingsstroken langs de oost-west verbindingen. Deze variatie in het assortiment benadrukt de verschillende ruimtes en verbeeldt de jaarlijkse seizoensbeleving.

Waterstrip

Een belangrijke onderdeel van het park is een ondiepe waterstrip die tussen de centrale woningen blokken naar beneden stroomt door middel van een aantal watertrappen. De strip geeft het park de uitstraling van een toplocatie waar wonen en ontspannen samenkomen en de beoogde hoogwaardige kwaliteit en sfeer van het nieuwe park tot uiting komt.

In het verlengde van de waterstrip bevindt zich de ontmoetingsplek die een centrale plaats inneemt in het park.

Spelen

Het thema ‘spelen’ heeft een centrale rol in de inrichting van het park. Het hele park met zijn open centrale ruimte, met zijn glooiende grasvlakte, met het waterelement roept kinderen op tot spelen gebruikmakend van hun eindeloze creativiteit en energie. Voor de kleinste kinderen worden 2 speelplekken gecreëerd en ingericht met de bestaande speelobjecten in het Van Wittelplantsoen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Caspar van Wittelplantsoen .
 • Plaats Amersfoort
 • Projecttitel Caspar van Wittelplantsoen in Amersfoort
 • Projectarchitect(en) Andreia de Pinheiro-Henriques
 • Adviseur installaties Rots Maatwerk
 • Landschapsarchitect OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 15000 m2
 • Voorlopig ontwerp 01-03-2012
 • Definitief ontwerp 01-03-2012
 • Aanvang bouw 02-03-2012
 • Oplevering 02-07-2011
 • Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
 • Ontwerpbureau OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
Reageer op dit artikel