Project

Building 026 in Arnhem door V8 Architects

Geen categorie

Building 026 in Arnhem door V8 Architects

In de zomer van 2014 is de renovatie gestart van het kantoor- en winkelgebouw aan de Koningstraat in Arnhem. Dit pand gaf jarenlang onderdak aan de stadsbibliotheek. Eind 2013 verhuisde de bibliotheek waardoor ruimte ontstond om het pand een andere functie te geven. Toen het pand leeg kwam te staan wilde de eigenaar snel aan de slag om het gebouw een tweede leven in te blazen en de beleggingswaarde te verhogen.

Tekst: Anne Seghers

V8 Architects ging samen met opdrachtgever Colliers aan de slag om van het pand een flexibel, toekomstbestendig en energetisch duurzaam gebouw te maken. De herontwikkeling laat het gebouw profiteren van zijn bijzondere positie in de stad en geeft het een nieuwe betekenis voor Arnhem.

Van breuklijn naar scharnier

Het gebouw ligt op een breuklijn in de stad, balancerend tussen de historische binnenstad en het naoorlogse weefsel eromheen. Het pand stamt uit de jaren zeventig en heeft door zijn strakke, modernistische gevel met lange horizontale lijnen een strenge en gesloten uitstraling. De herontwikkeling maakt een einde aan het introverte karakter en zorgt dat het gebouw zijn scharnierpositie in Arnhem benut.

Flexibel, open en uitnodigend

De transformatie bestaat uit twee belangrijke ingrepen: het creëren van ruimtelijke overmaat in het gebouw en het aanbrengen van een nieuwe gevel. De ruimtelijke overmaat ontstaat door twee entresolvloeren te verwijderen, een nieuwe vloer toe te voegen en de bestaande kantoorvloeren op te schonen. Deze ingrepen maken het gebouw op functioneel vlak toekomstbestendig. Dit betekent dat Building 026 niet alleen gemakkelijk een breed scala aan functies kan huisvesten, tevens kunnen toekomstige functieveranderingen eenvoudig plaatsvinden.

Het gevelontwerp benadrukt de scharnierpositie van Building 026 in het stedelijk weefsel. De gevel bemiddelt tussen de menselijke maat van de binnenstad en de grootschalige blokkenstructuur van het naoorlogse weefsel. Zo bestaat de nieuwe gevel voornamelijk uit glas, geplaatst binnen rechthoekige kaders. Deze kaders bevatten een verwijzing naar de kozijnen van de historische pandjes uit de binnenstad. Hiermee refereert de gevel aan de menselijke maat. Richting de naoorlogse stad krijgt de gevel geleidelijk meer glas, waardoor de achterliggende vloerenstructuur steeds zichtbaarder wordt. Hiermee sluit het gebouw aan bij het meer abstracte karakter van het naoorlogse weefsel.

Ornament

In de glasplaten is een verticale ribbel aangebracht als ornament. Deze ribbels geven het gebouw een extra laag. Ze benadrukken het verticale gevelritme door de klemtoon te leggen op de achtergelegen structuur van vloeren en borstweringen. Tevens maken ze het gebouw tastbaar en herkenbaar voor de Arnhemmers. Doordat de ribbels voornamelijk op de zuid- en westgevel zijn aangebracht, waaiert een mooie reflectie van zonlicht het nabijgelegen plein over.

Kiezen voor onderscheidend vermogen

Met dit ontwerp wordt de bouwindustrie uitgedaagd. Gekozen is voor een ontwerp dat intensievere en complexere materiaalbewerkingen vraagt, zoals de glasornamenten. Het resultaat is een gebouw dat een sterk verhaal vertelt en zijn eigen karakteristieken benadrukt.

Onderscheidend is ook de houding van de opdrachtgever. Het verwijderen van twee incourante vloeren heeft immers tot gevolg dat er netto minder vierkante meters gebruiksoppervlak te verhuren zijn. De gebouweigenaar is echter overtuigd dat – zeker in crisistijd – alleen investeringen in kwaliteit zich terug verdienen. In een crisismarkt is het aanbod van potentiële huurders klein en daarom is het meer dan ooit van belang om gebouwen onderscheidend en duurzaam te maken. Deze houding laat zien dat een transformatieopgave die inzet op grote kwaliteit, hoge ambitie en een sterk onderscheidend vermogen, wel degelijk mogelijk is in crisistijd. Want alleen met deze inzet ontstaan projecten die zowel in hoog- als laagconjunctuur waardevol blijken.

;

Scherpstellen van de vraag

Building 026 is tot stand gekomen binnen een bijzonder werkproces. Vanuit een open vraag van de gebouweigenaar heeft V8 Architects in nauwe samenwerking met Colliers International en lokale makelaars een functieonderzoek gedaan naar de meest kansrijke scenario’s voor de renovatie. Hierdoor waren de architecten in een zeer vroeg stadium betrokken en konden ze bijdragen aan het formuleren en scherpstellen van de Arnhemse opgave. Deze manier van werken vormt een belangrijke voedingsbodem waarop een dergelijk onderscheidend project kan bloeien.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Koningstraat
  • Plaats Arnhem
  • Projecttitel Building 026 in Arnhem door V8 Architects
  • Aannemer Van Wijnen
  • Bouwmanagement ABT
  • Toeleveranciers false
  • Bruto vloeroppervlakte (m2) winkels 2.300 m2; kantoren 10.630 m2
  • Aanvang bouw 25-02-2016
  • Opdrachtgever Colliers International
  • Ontwerpbureau V8 Architects
Reageer op dit artikel