Project

Blaak 8

Geen categorie

Het kantoorgebouw Blaak 8, in het centrum van Rotterdam is ontworpen door GROUP A in samenwerking met Dreissen architecten, in opdracht van vastgoedontwikkelaar Blauwhoed. Recentelijk heeft de organisatie van Stedin haar intrek genomen in het gebouw.

Blaak 8

 

 

Massa en programma

Deze prominente en dynamische plek aan de Blaak in Rotterdam is lange tijd een gapend gat in het stedelijk weefsel geweest, en welke tot voor kort slechts werd gebruikt voor incidentele invullingen als een circus, een ijsbaan, of een tentoonstelling. Een locatie met een lange geschiedenis van veranderingen, waarvoor na de sloop van het spoorviaduct en het oude station Rotterdam Blaak vele voorstellen zijn gemaakt.

Zowel het beperkte bouwoppervlak, ingeklemd tussen de spoortunnel, de verlengde Willemsbrug en de Blaak, als het omvangrijke kantoorprogramma dicteren de stedenbouwkundige massa. Deze condities hebben geresulteerd in een krachtig en compact bouwvolume van 70 meter hoog. Het ontwerp van de gebouwvorm volgt uit de stedelijke contouren van de directe omgeving. De trapezoïde-vormige onderbouw van 6 lagen volgt de richting van de verlengde Willemsbrug met daarboven een rechthoekige, iets gedraaide en overhangende hoogbouw van 14 lagen. De gevel van de bovenste 3 lagen wijkt naar achteren en richt zich daarmee op het stadscentrum. Een gebouwcompositie conform de klassieke opbouw van ‘plint, midden en kroon’.

Het 22.500 m2; grote gebouw biedt de gebruikers spectaculaire uitzichten, een representatieve entreehal en buitenruimten op de 5e en 17e verdieping. Een reeks duurzaamheidsmaatregelen heeft het gebouw de kwalificatie Greencalc+, A-label opgeleverd. De vloervelden van Blaak 8 kenmerken zich door hun grote, nagenoeg kolomvrije oppervlakte voorzien van een asymmetrische middenkern. Het gemiddelde oppervlak per vloer is circa 825 m2;. Binnen het gebouw is een geïntegreerde parkeervoorziening opgenomen voor 168 auto’s.

Blaak 8 is een robuust en toekomstbestendig gebouw dat zich stevig verankert in het stedelijk weefsel van het Rotterdamse Laurenskwartier.

Gevel

Als inspiratie voor het gevelontwerp dient de structuur van een boom, met zijn natuurlijke constructieve logica. Bovenin de boom, waar de krachten relatief gering zijn, heeft deze dunne twijgen. Onderin, waar de krachten vanuit de gehele kruin samenkomen en moeten worden gedragen, is de stam van de boom breed en sterk. Het is deze natuurlijke structuur die als inspiratie heeft gediend voor de dragende gevel van Blaak 8. Op de onderste bouwlagen reflecteren zware penanten de ‘boomstammen’ die zich naar boven toe vertakken in smallere penanten die de ‘boomkruinen’ vormen. De toren ontleent zijn stabiliteit aan deze diagonaal uitwaaierende ‘takken’. De bijzondere gevelstructuur zorgt ervoor dat het gebouw vanuit verschillende standpunten als abstract wordt ervaren, en vanuit andere posities de boomstructuur duidelijk zichtbaar is.

Prefab gevel-elementen

Ondanks de grote verscheidenheid aan gevelfragmenten als gevolg van de grillige vorm van de boomstructuur, heeft GROUP A het aantal gevel-elementen beperkt kunnen houden. Het slim inzetten van een gelimiteerd aantal mallen (7 raam-varianten en 1 dicht deel) in de basis-productiemal van 7,20 m, leverde een maakbare en financieel haalbare gevel op. Door subtiel te variëren met de ruwheid en ‘glinster’-eigenschappen van de natuursteentoeslag in de betonnen geveldelen, wordt de structuur in de gevel versterkt. Het gebouw toont zich daarmee steeds op een andere wijze, afhankelijk van het wisselende licht, weersomstandigheden en jaargetijden.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Blaak 8
 • Plaats Rotterdam
 • Projecttitel Blaak 8
 • Adviseur installaties De Blaay en van den Bogaard
 • Aannemer Dura Vermeer Bouw
 • Interieurarchitect Fokkema
 • Bouwmanagement IMd Raadgevende Ingenieurs
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 22.500
 • Programma Kantoren
 • Voorlopig ontwerp 01-10-2004
 • Definitief ontwerp 01-09-2009
 • Aanvang bouw 08-01-2013
 • Oplevering 01-03-2012
 • Opdrachtgever Blauwhoed Vastgoed bv
 • Ontwerpbureau GROUP A
Reageer op dit artikel