Project

Basisschool in Groningen door TEAM 4 Architecten

Geen categorie

Het betreft hier de volledige nieuwbouw van een basisschool in de uitbreidingswijk Gravenburg in het noordoosten Groningen. Het programma van deze voorbeeldschool bestaat uit basisonderwijs (openbaar en christelijk, 37 klassen), peuteronderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Meerdere ICT, IB en Multifunctionele ruimten zijn opgenomen in het ontwerp. Tevens wordt voorzien in een sportvoorziening en jeugdhonk/buurthuis voor de omliggende wijk.

Basisschool in Groningen door TEAM 4 Architecten

Er is gestreefd naar een respectvolle inpassing van het bouwvolume in de groene omgeving. Waarbij gebruik is gemaakt van een zo klein mogelijk, maar zeer hoogwaardig omhullend oppervlak. Vanuit het onderwijsbudget en duurzaam bouwen is een compact en efficiënt ontwerp te prevaleren boven uitgestrekte plannen. In dit ontwerp is een typisch omgevingselement (de terp) gebruikt voor de ontsluiting en de verbinding van het volume met het omliggende landschap.

Op deze terp ligt een sociaal hart, het schoolplein. Aan het schoolplein zijn twee toegangsbruggen gelegen die toegang bieden aan de onderwijsinstituten. Het middendeel bestaat uit ontmoetingsfuncties zoals kantine, overblijfruimte en sportzaal. De afzonderlijke onderdelen zijn separaat te ontsluiten en te gebruiken. Maar door de sterke identiteit van het gehele ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door het ontwerpconcept, het gebouw op poten, was het mogelijk in een later stadium de begane grond in te vullen. Deze flexibiliteit is tijdens de uitvoeringsfases ingevuld, waardoor er aansluitend op fase 1 tien lokalen extra zijn gerealiseerd.

Bij de Vensterschool Gravenburg zijn 60 bodemwarmtewisselaars geplaatst waarmee warmte wordt onttrokken aan de bodem. Deze warmtebron levert 75% van de benodigde warmte en aandrijfenergie van de pompen de resterende 25%. In de zomer wordt de grond gebruikt om het pand te koelen. Per saldo wordt er circa 40% bespaard op de verwarmingskosten en is daarmee een aanzienlijke ontlasting op het milieu.

Gravenburg maakt gebruik van bijzondere verlichting en zonwering. Zo is er spiegelplankglas (Isolette) toegepast. Dit dubbelglas met interne jaloezieën en genereert extra daglicht doordat het daglicht tegen het plafond reflecteert. Zo wordt het directe zonlicht ’s zomers tegengehouden en ‘s winters doorgelaten. Door een automatische aanwezigheidsdetectie en daglicht afhankelijke regeling, wordt optimaal gebruik gemaakt van de zon. Het is gebouw voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, waarbij speciale zorg is gegeven aan de toevoer van schone lucht.

De Vensterschool voldoet volledig aan de eisen van de Frisse Scholen (VROM) en is uitgewerkt volgens de DuBo-matrix. Gravenburg is genomineerd voor de publieksprijs schoolgebouw 2007/2008 en is bestempeld als de SCHOONSTE, DUURZAAMSTE en meest FRISSE school van Noord Nederland en wordt gebruikt als voorbeeldproject ‘Frisse Scholen’ van Senternovem.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Maresiusstraat 23
 • Plaats Groningen
 • Projecttitel Basisschool in Groningen door TEAM 4 Architecten
 • Projectarchitect(en) Klaas Paul de Boer
 • Adviseur installaties Adviesbureau VanderWeele
 • Aannemer BAM
 • Bouwmanagement Ingenieursbureau DIjkhuis
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 5800
 • Programma Bredesschool - Basisonderwijs (openbaar en christelijk, 37 klassen), peuteronderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Er zijn diverse ICT, IB en Multifunctionele ruimte opgenomen in het ontwerp. Tevens wordt voorzien in een sportvoorziening en een jeugdhonk/buurthuis voor de omliggende wijk.
 • Voorlopig ontwerp 07-11-2011
 • Definitief ontwerp 07-11-2011
 • Aanvang bouw 07-11-2011
 • Oplevering 01-03-2008
 • Opdrachtgever Gemeente Groningen, dienst OCSW
 • Ontwerpbureau TEAM 4 Architecten
Reageer op dit artikel