Project

Basisschool De Kans in Amsterdam

Geen categorie

De Kans is ontstaan na een fusie van twee scholen voor speciaal Basisonderwijs in Nieuw West: De Kade en de Van Voorthuijsenschool. Daarvoor is het bestaande gebouw van De Kade, gelegen aan de rand van het Sloterpark, verbouwd en uitgebreid tot een school voor zeventien groepen.

Basisschool De Kans in Amsterdam

 

 

Een tweede jeugd

Het bestaande gebouw van De Kade is een zogenoemde burgemeesterschool of H-school waarvan er in de jaren 50 verschillende zijn gebouwd. De naam H-school verwijst naar de plattegrond van het gebouw, die bestaat uit twee vleugels op afstand van elkaar, gekoppeld door glazen gangen waartussen de buitenruimtes van de school liggen.

Deze bijzondere typologie, waarbij binnen- en buitenruimtes als één geheel zijn ontworpen, is de grote kwaliteit van dit schooltype en vormde voor stadsdeel Nieuw-West de belangrijkste reden om tot behoud van het gebouw te besluiten en het gebouw aan te wijzen als fusielocatie.

Nieuwe binnen- én buitenruimtes

Uitgangspunt voor het ontwerp van Inbo is daarom het koesteren van de uiterlijke kenmerken van het bestaande gebouw en de bijzondere typologie, gecombineerd met de noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen als goede flexibele basis voor de huidige onderwijsmethodes. In nauwe samenwerking met het schoolteam is binnen het bestaande gebouw een grote verscheidenheid aan ruimtes gerealiseerd waardoor meer specifieke vormen van onderwijs en begeleiding mogelijk zijn.

De uitbreiding bevindt zich aan de noordkant van het gebouw en volgt de typologie van het bestaande gebouw: de nieuwbouw is los van het bestaande gebouw geplaatst en gekoppeld d.m.v. een gang die tevens de nieuwe hoofdentree van de school is. Hierdoor ontstaan twee nieuwe, gedeeltelijk omsloten, buitenruimtes: het schoolplein met de hoofdentree en de buitenruimte voor de jongste kinderen. Door de situering van de nieuwbouw ontstaat ook een betere aansluiting met de buurt en de Thomas van Aquinostraat als belangrijke route naar het Sloterpark.


Interieur. Fotograaf  Kees Hummel

Een gebouw voor de buurt

Gelegen aan de rand van het park is de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt. In de nieuwe situatie is zowel binnen- als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de omgeving ontstaat. Het nieuwe schoolplein en één van de buitenruimtes zijn ook bestemd voor kinderen buiten de school en worden overdag aan de openbare ruimte toegevoegd.

De school is breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderenmet het leven in de buurt. Zo is De Kans behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt.


Het speelplein wordt na schooltijd door de hele buurt gebruikt. Fotograaf Kees Hummel

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Thomas van Anquinostraat 2
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Basisschool De Kans in Amsterdam
 • Projectarchitect(en) Rowin Petersma
 • Adviseur installaties Adviesbureau van Weele / Bureau 1232, Groningen
 • Aannemer E-installaties: HIG, Heerhugowaard; W-Installaties: Bennink, Amsterdam
 • Bouwmanagement Tentij, Heemskerk
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 3400 m2 (2700m2 verbouwing en 700m2 nieuwbouw)
 • Voorlopig ontwerp 22-02-2008
 • Definitief ontwerp 08-08-2008
 • Aanvang bouw 01-03-2011
 • Oplevering 08-11-2010
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 2.650.000 euro excl btw
 • Bouwsom exclusief installaties (€) 1.830.000 euro excl btw
 • Opdrachtgever Stadsdeel Nieuw West, Amsterdam
 • Ontwerpbureau Inbo, Amsterdam
Reageer op dit artikel