Project

ARC19: Woerden Snellerpoort – od205

Stedenbouw

Bij het ontwerpen van Snellerpoort begonnen wij met een hoogwaardig openbaar gebied als uitgangspunt. Met hiërarchie in typen van openbare ruimten zoals het park, de promenade, de brede stadsstraten en de knusse woonstraten. Deze structuur definieert een hoeveelheid aan bouwblokken. De komende jaren worden deze door verschillende marktpartijen ontwikkeld. Met het beeld van een levendige stationsbuurt als resultaat.

Toelichting door od205 – Aan de zuidkant van het spoor en vlakbij het station ligt in Woerden het braakliggend terrein Snellerpoort. Voor deze plek hebben wij het masterplan, het stedenbouwkundig programma van eisen en het inrichtingsplan ontworpen. Het resulteerde in een vooruitstrevende stedelijke woonbuurt. Met functiemenging, een hoge dichtheid en de kwaliteiten van het urbane en het suburbane wonen: reuring gekoppeld aan relaxte woonkwaliteit, openbaarheid aan privacy, hoogbouw aan laagbouw.

De stadswijk komt tot stand volgens ‘gecalculeerde sturing’. Dat houdt in: de gemeente is verant–woordelijk voor het openbare raamwerk van pleinen, straten en plantsoenen en legt dit aan. Daarna nodigt zij marktpartijen en zelfbouwers uit om – binnen regels – de bouwvelden te ontwikkelen. Op een oppervlakte van ruwweg 13,5 hectare is ruimte voor 700 tot 800 woningen, variërend van klassieke rijwoningen en kleinschalige appartementsgebouwen tot woontorens. Het bestaande winkelcentrum wordt uitgebreid en wij maken ruimte voor voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid. Het stadspark, de wandelpromenade langs het water en het winkelplein zijn bij elkaar bijna twee hectare groot en autovrij.

De eenvoudige gridstructuur zorgt voor verbindingen met de aangrenzende woonbuurten en met het centrum van de stad. Daarmee wordt de ruimtelijke opbouw van Woerden aan de zuidkant van het spoor verhelderd. Het spoor brengt sowieso uitdagingen voor ruimtelijke ontwikkelingen met zich mee, vooral op de aspecten geluid en veiligheid. Wij hebben parallel aan het spoor een spoorlaan ontwikkeld; een nieuwe stedelijke ruimte waarlangs gewoond en gewerkt wordt. Met veel vernuft zijn wij erin geslaagd Snellerpoort hier een ‘tweede voorkant’ te geven.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Beneluxlaan 3
  • Plaats Woerden
  • Projecttitel Woerden Snellerpoort
  • Medewerkers Ralf Hottenträger, Marjan Ketner, Brian Nap
  • Programma 800 woningen
  • Voorlopig ontwerp 06-2019
  • Opdrachtgever Gemeente Woerden
  • Ontwerpbureau od205

Locatie

Reageer op dit artikel