Project

ARC19: Rozemaai Antwerpen – BURO LUBBERS

Stedenbouw

Buro Lubbers heeft een landschappelijk-stedenbouwkundig masterplan opgesteld voor de herontwikkeling van de sociale woonwijk Rozemaai (’80). Een nieuw landschappelijk raamwerk onthult nu de verborgen landschappelijke waarden van de plek, en stelt een kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen gefaseerd plaats kunnen vinden.

Toelichting BURO LUBBERS – Een opnieuw opengemaakt beekdal vormt de drager van het landschappelijk raamwerk. Door de oorspronkelijke Donkse beek weer open te maken, ontstaat een logische zonering van een beekdalpark met aan weerszijden twee woonbuurten. De karakteristieke landschappelijke eigenschappen van Rozemaai zijn weer ervaarbaar, en er worden nieuwe kansen geboden voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie.

De kracht van het plan is dat alle eigendommen (gemeente, woningstichting) op dezelfde manier worden ingericht. Hierdoor komen alle appartementgebouwen met de ‘voeten’ in het groen te staan, liggen routes tussen groene bermen en vloeit de buitenruimte als het ware tussen alle volumes door. Door gebruik te maken van dezelfde beplanting, meubilair, verlichting en verharding ontstaat grote samenhang, terwijl de architectuur van de verschillende bouwvelden divers zal blijven.

Door de ruime opzet van de gebouwen, heeft elke bewoner straks zicht op de natuur. De wijk wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht met inheemse (vogellokkende en bij-vriendelijke) soorten bomen en struiken, die in het gebied thuishoren.

Het project is bijzonder door de slimme vereniging van opgaves en oplossingen. De revitalisatie van de wijk overstijgt het louter renoveren van de flatgebouwen en de herinrichting van de buitenruimte. Het openleggen van een gedempte beek was aanleiding om een bijzonder park aan de wijk toe te voegen. Aansluiting op de omliggende natuurgebieden verankert Rozemaai in zijn omgeving. De veelzijdige programmering van het park voor jong en oud verbetert bovendien de sociale cohesie in de wijk en stimuleert sociaal-culturele bedrijvigheid.

Monografie Architectuur Juni 2019 over Wonen in hoge dichtheid

Monografie Wonen in hoge dichtheid

Aan de hand van zes actuele projecten bespreken we kansen voor verdichting in binnen- en buitenland.

Ga naar alle monografieën >

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Karel Candaelstraat 2
  • Plaats Antwerpen
  • Projecttitel Rozemaai Antwerpen
  • Projectarchitect(en) Peter Lubbers
  • Medewerkers Annemiek Lasterie, Froukje Nauta, Joost van Gorkom, Linda Nijhuis, Tim van Riel
  • Samenwerkende architect Infrabo,, Westerlo (BE)
  • Programma herstructurering woonwijk, herinrichting openbare ruimte, landschapsontwerp, beekdalpark
  • Opdrachtgever Stad Antwerpen
  • Ontwerpbureau BURO LUBBERS, Vught
Reageer op dit artikel