Project

ARC19: Ontwikkelingsplan Nieuw Gent – De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp, Tractebel Engineering

Stedenbouw

Nieuw Gent is een sociale woonenclave achter de Zwijnaardsesteenweg. Vijf van de zeven hoogbouwstroken worden vervangen door open bouwblokken. Het park wordt vergroot, punctuele inbreidingen en voorzieningen scherpen de publieke ruimte aan. Het ontwikkelingsplan biedt een strategisch en ruimtelijk kader voor de revitalisatie van de wijk, toegespitst op het gebied rondom het Rerum Novarumplein en de hoogbouwzone met het park.

Toelichting De Nijl Architecten – Het ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent voorziet in een toekomstperspectief voor de wijk en een ruimtelijk kader voor de vervangbouw, verbetering van voorzieningen en verbindingen en aanpak van de publieke ruimte. Stadssociologisch onderzoek is belangrijke input voor de stedenbouwkundige studie.

Werken aan Nieuw Gent betekent werken in een bestaande context, zowel ruimtelijk als sociaal. Deze context is vertrekpunt voor de transformatie van de hoogbouwwijk. Geen tabula rasa of nieuwe utopie, maar stap voor stap werken aan de verbetering van de wijk, vanuit de kracht die er is. Twee hoofdlijnen zijn leidend hierbij: Verbindingen leggen (‘transitwijk’ kantelen naar ‘vooruitgangswijk’) en Samenhang maken (anoniem ‘wonen in het groen’ ombuigen naar een ‘eigentijds woonpark’).

Stedenbouw, architectuur en publieke ruimte worden gelijktijdig en in samenhang ontwikkeld. De ruimtelijke vernieuwing is gebaat bij een nieuwe stedenbouwkundige structuur, die het gebied leesbaar maakt en voorziet in de afbakening van bouwkavels voor vervangbouw. Middelhoogbouw bemiddelt tussen grootschalige hoogbouw en kleinschalig bebouwing in bouwblokken. Rondom het Rerum Novarumplein wordt de ruimte beter begrensd door kleine nieuwbouwprojecten, ‘stadsreparatie’. De hoogbouwzone wordt vervangen door compacte clusters, die zorgen voor een betere begrenzing en geleding van de open ruimte, zowel langs Kikvorsstraat als langs park.

We zijn gestart met het ontwerp van de eerste nieuwbouwprojecten. Met de ‘stadsreparatie’ als eerste stap wordt het ‘schuifplaatje’ op gang gebracht en het wijkcentrum als zwakke schakel aangepakt vooruitlopend op de vernieuwing van de hoogbouw. De huidige bewoners van de hoogbouw schuiven straks door naar deze nieuwe woningen binnen de wijk – bouwen voor de buurt.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Kikvorsstraat, Zwijnaardsesteenweg
 • Plaats Gent
 • Projecttitel Ontwikkelingsplan Nieuw Gent
 • Projectarchitect(en) Endry van Velzen (De Nijl Architecten), Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen Architecten)
 • Medewerkers Erik van den Berg, Milou Chênevert
 • Landschapsarchitect Tractebel Engineering (landschap en wateropgave)
 • Stedebouwkundige Endry van Velzen (De Nijl Architecten), Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen Architecten)
 • Samenwerkende architect De Smet Vermeulen Architecten, Gent Arnold Reijndorp, Els Desmet (stadssociologen)
 • Programma ca. 640 woningen, herstructurering voorzieningen, wijkpark min. 3,5 hectare, herstructurering openbaar domein
 • Opdrachtgever WoninGent, Stad Gent
 • Ontwerpbureau De Nijl Architecten, Rotterdam
 • Projectteam De Nijl Architecten (Rotterdam), De Smet Vermeulen Architecten (Gent), Reijndorp (Arnold Reijndorp, Els Desmet, stadssociologen Rotterdam), Tractebel Engineering (Sint-Denijs-Westrum)
Reageer op dit artikel