Project

ARC19: Omwenteling in het oeverwallen landschap Beuningen – Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur

Architectuur

Een vernieuwende wijze van ontwerp van het archetype van een veeschuur uit de late 20e eeuw ingezet als woongebouw, met ínpandige buitenruimtes.
En inpassing in het oeverwallenlandschap door maximaal gebruik te maken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten.

Toelichting Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur – Het ontwerp van deze woning is een verwijzing naar de grote veestallen van de laatste decennia. Het is een nieuwe interpretatie van een schuurwoning, een toepassing van agrarische opstallen in het weidelandschap en daarbij gelijktijdig gebruik makend van omgevingsfactoren als het dijkenlandschap en een voormalige dijkdoorbraak. Binnen de contour van het archetype is het volledige woonprogramma opgenomen inclusief bijgebouwen en buitenruimtes. Van afstand gezien is het één volume in het landschap. In werkelijkheid is het een samenspel van woning en bijgebouwen en een grote, deels overkapte patio/binnenplaats.

Dit was een voormalige bedrijfslocatie met bedrijfswoning gericht op de straat ten zuiden van het perceel. Bij de planontwikkeling is de oriëntatie 180 graden omgedraaid naar het achterliggende landschap. Op dat moment was dat geen vanzelfsprekende oplossing door de bestaande inrichting van het gebied. Nu lijkt het een logische oplossing, alsof het altijd zo is geweest. Er is maximaal ingezet op het gebruik maken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het oeverwallengebied. Er is vanuit de beleving van het landschap ontworpen, met zicht op de kolk en de rivierdijk langs de Waal.

De plattegronden van de woning zijn op verschillende niveaus ontworpen, split levels. Het woonprogramma ligt deels half verdiept, deels op maaiveld, deels half verhoogd en op de verdieping. Vanuit alle ruimten is contact met het landschap. Er is veel aandacht aan de detaillering besteed en ruimtelijkheid.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres particulier
 • Plaats Beuningen
 • Projecttitel Omwenteling in het oeverwallen landschap
 • Projectarchitect(en) Pieter Oosterhout en Giel Sengers
 • Medewerkers Frank Furer en Gea Offerein
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) ca. 1.200m2
 • Netto inhoud ca. 1.750m3
 • Voorlopig ontwerp maart 2015
 • Definitief ontwerp december 2015
 • Aanvang bouw juni 2016
 • Oplevering oktober 2018
 • Opdrachtgever particulier
 • Ontwerpbureau Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA b.v.
Reageer op dit artikel