Project

ARC19: Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens Rotterdam – Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en DELVA Landscape Architecture | Urbanism

Stedenbouw

Het Ruimtelijk Raamwerk M4H is een strategisch document voor de verdere ontwikkeling van Merwe Vierhavens Rotterdam tot een uniek stadsdeel dat de kraamkamer van de innovatieve maakindustrie zal gaan vormen. Het raamwerk is tot stand is gekomen door een intensieve en nauwe samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DELVA en uiteenlopende andere betrokken partijen.

Toelichting DELVA Landscape Architecture | Urbanism – Circulaire economie, energietransitie, digitalisering, wonen en werk komen bij elkaar in MH4.

In Merwe Vierhavens wordt de transitie van stadshaven naar een levendige wijk waar wonen, werken en innoveren hand in hand gaan, in de praktijk gebracht. Dit komt tot stand door een uniek traject waarbij de Gemeente Rotterdam én het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken, met de ambitie om een bijzonder woon-werk gebied te realiseren.

Het Ruimtelijk Raamwerk voor M4H vertrekt vanuit de identiteit van de haven en de huidige structuren die zoveel mogelijk worden gehandhaafd en versterkt. De dokken worden omgevormd tot bijzondere getijdenparken, de Havenallee wordt bestemd voor voetgangers en fietsers en leidt langs de monumentale Ferro-gashouder en Citrusveiling die een publieke functie krijgen. Het hiervan gescheiden zwaar verkeer krijgt via de Makersstraat toegang tot aan grootschalige werkgebouwen. Door het plan heen lopen verschillende groenstructuren en zachte verbindingen die M4H fysiek verbinden met de omliggende wijken.

In de richtlijnen van het Ruimtelijk Raamwerk worden collectiviteit en coalities gezien als de basis voor een succesvolle transformatie en een garantie dat werkruimtes steeds betaalbaar en beschikbaar blijven. Hogere woongebouwen mogen slechts ontstaan wanneer door de ontwikkelcombinatie ook wordt geïnvesteerd in goede werkruimtes, een mobiliteitshub of andere publieke voorzieningen. Zo wordt het eenvoudiger om samen circulaire ambities te behalen, groenvoorzieningen te delen en de transitie naar een duurzame mobiliteit werkelijk te realiseren.

Het Ruimtelijk Raamwerk is niet alleen als project vernieuwend, maar ook als product en als proces. Wat het als product bijzonder maakt is de functie als strategisch document voor de verdere ontwikkeling van M4H, met de juiste balans tussen ambitie, abstractie, nauwkeurigheid en flexibiliteit, waarbinnen de verschillende deelgebieden verder uitgewerkt worden. Daarnaast is het Ruimtelijk Raamwerk als proces interessant omdat het tot stand is gekomen door een intensieve en nauwe samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, Het Havenbedrijf Rotterdam, DELVA Landscape Architecture | Urbanism en uiteenlopende andere betrokken partijen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Merwe Vierhavens
  • Plaats Rotterdam
  • Projecttitel Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens Rotterdam, Toekomst in de Maak.
  • Projectarchitect(en) Steven Delva, Rogier Hendriks, Emiel Swinnen, Barend Mense
  • Medewerkers Walter de Vries (Gemeente Rotterdam), Jeroen de Bok (Gemeeente Rotterdam), Carin Jannink (Gemeente Rotterdam), Isabelle Vries (Havenbedrijf Rotterdam), Bieneke van Lingen (Havenbedrijf Rotterdam), Steven Delva (DELVA), Rogier Hendriks (DELVA), Emiel Swinnen (DELVA), Barend Mense (DELVA),
  • Samenwerkende architect Site Urban Development, Skonk, Goudappel Coffeng, Plusoffice Architects, Kettinghuls, A2 Studio (artist impressions)
  • Programma Gebiedsherontwikkeling - De leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn tot stand gekomen binnen de Test Site M4H+ van de IABR. Het is een coproductie van het programmabureau Makers District, DELVA, Team1010 en Architecture Workroom.
  • Opdrachtgever Programmabureau Rotterdam Makers District - Het Rotterdam Makers District is een samenwerking van de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  • Ontwerpbureau DELVA Landscape Architecture | Urbanism

Locatie

Reageer op dit artikel