Project

ARC19: HS Kwartier Den Haag – KCAP

Stedenbouw

De gelaagdheid van het voorstel voor HS Kwartier pakt diverse maatschappelijke vraagstukken integraal aan. De strategische verdichting en verbeterde connectiviteit worden ingezet voor een economische impuls van bovenregionaal belang.

Toelichting KCAP – In Den Haag wordt in de komende jaren het voormalige industrie- en havengebied Laakhavens getransformeerd wordt tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het gebied rondom het station Hollands Spoor is onderdeel van deze ontwikkeling en bovendien één van de drie polen in het Central Innovation District (CID). De gebiedsontwikkeling van HS Kwartier is daarmee van bovenregionaal belang en geeft zowel een impuls aan de omgeving rondom station Hollands Spoor, als aan de verbindingen met het centrum van Den Haag. Tevens levert de ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan het antwoord op de grote vraag naar woningen in de stad.

Kenmerkend voor het gebied rondom het station Hollands Spoor zijn de uitstekende bereikbaarheid en de menging van diverse functies. Het gebied wordt met een gemengd stedelijk programma van rond 245.000 m2 verdicht, waaronder een groot woningaanbod, kantoren, onderwijs, studentenhuisvesting, hotels, cultuur, horeca en retail. Een deel van de ontwikkeling is gereserveerd voor programma dat invulling geeft aan de ambities van het CID. Daarnaast ligt de focus van de gebiedsontwikkeling op een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en worden aantrekkelijke nieuwe wandel- en fietsroutes gecreëerd en innovatieve mobiliteitsconcepten geïntroduceerd.

De visie voor HS Kwartier vertaalt thema’s uit de hoogbouwvisie naar een concreet stedenbouwkundig ontwerp op het snijvlak van stedenbouw en architectuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de menselijke maat, levendigheid en functiemix en een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Waldorpstraat
 • Plaats Den Haag
 • Projecttitel HS Kwartier
 • Projectarchitect(en) Irma van Oort (partner), Jeroen Dirckx (partner), Gabriel Kiderlen (senior architect)
 • Medewerkers Murtada Al-Kaabi, Alexander van Delft, Jeronimo Meija, Umut Türkmen
 • Toeleveranciers Gemeente Den Haag
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 245.000
 • Programma 245.000 m2 stedenbouwkundig plan voor gemengd programma met woningen, kantoren, cafés en restaurants, commerciële functies en retail, onderwijs en cultuur, inclusief de transformatie van het historische Stationspostgebouw van 35.000 m2 als hoofdkantoor van PostNL en twee torens met een programma voor gemengd gebruik van 80.000 m2 op het ontwikkelplot links van station HS
 • Voorlopig ontwerp 03-2018
 • Opdrachtgever LIFE makes SENS, Den Haag (joint venture tussen LIFE.NL (een initiatief van LIFE and Gijbels Group) en SENS real estate)
 • Ontwerpbureau KCAP Architects&Planners, Rotterdam
Reageer op dit artikel