Project

ARC19: Holland Park Diemen – Pleasant Places Happy People

Stedenbouw

Holland Park is een markant toonbeeld van de transformatie van kantorenwijk naar stedelijke woonomgeving. Deze opgave is kenmerkend voor de huidige tijd waarin verdichting van de stad zich steeds meer afspeelt binnen randstedelijke gebieden. Met duurzame stadsuitbreiding – waarin de wijk zelf is ontworpen vanuit de openbare ruimte en als geheel sterke verbindingen kent met de stad Amsterdam – draagt het plan bij aan een prettige woonomgeving en een leefbare stad.

Toelichting door Pleasant Places Happy People – De invulling van de stedebouwkundige uitwerking van Holland Park bestaat in de eerste plaats uit de vormgeving van openbare ruimtes die hun identiteit en maatvoering ontlenen vanuit de beleving van gebruiker. Dit is gedaan volgens het idee van ‘Serial Vision’, een opeenvolging van ruimtes die de voorbijganger steeds een nieuwe ervaring geven. Zo hebben de staten in Holland Park knikken en krommingen, wisselen open en gesloten elkaar af en zijn de ruimtes compact en afgestemd op de menselijke maat.

In plaats van ‘gebouwen omgeven door ruimte’, is de ’ruimte omgeven door gebouwen’. Op die manier wordt de openbare ruimte van het plan begrensd door de wanden van de gebouwblokken die mee bewegen met de straten en de pleinen. Door de blokken niet in één materiaal, kleur, of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks van verticale gevelvlakken met een eigen karakter, dragen ze bij aan de beleving van het plan. Geïnspireerd op het centrum van Amsterdam, zijn er grachten door het plan getrokken. Deze voegen kwaliteit toe aan de openbare ruimte en dragen bij aan de klimaatadaptatie van de wijk.

In Holland Park is zo een samenspel ontstaan tussen de openbare ruimte en het achterliggende programma waarin de verhoudingen, maat en oriëntatie van beide doeltreffend op elkaar zijn afgestemd.

Ontwerp en realisatie

  • Adres Eekholt
  • Plaats Diemen
  • Projecttitel Holland Park, Diemen

Locatie

Reageer op dit artikel