Project

ARC19: Havenkwartier Rijswijk – studio Hartzema

Stedenbouw

Na gezamenlijke planvorming met ontwikkelaars en gemeente Rijswijk is het Ruimtelijk Kader voor het Havengebied Plaspoelpolder opgeleverd. Het kader biedt houvast en sturing voor organische planvorming. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Met behoud van de huidige bedrijvigheid worden ongeveer 2500 woningen toegevoegd.

Toelichting door studio Hartzema – Stadsrand wordt place to be. De huidige bouwopgave ligt grotendeels binnen bestaand stedelijk gebied. In een voller wordende Randstad zijn plekken met een gunstige (OV) bereikbaarheid, nabijheid van (centrum)voorzieningen en/of landschappelijke kwaliteit het meest aantrekkelijk voor transformatie en verdichting. In het Havenkwartier overlappen genoemde factoren elkaar in bestaand stedelijk gebied en versmelten zij tot een nieuwe vorm van stedelijkheid; niet het bekende centrum-stedelijke milieu, maar centraliteit door positieve locatie-eigenschappen.

Verrijking van het Rijswijkse palet. Rijswijk is een groene stad. Het toevoegen van stedelijkheid in hoge dichtheid is hiermee niet evident verenigbaar. Het plan is daarom opgebouwd vanuit intrinsieke kwalititeiten van de openbare ruimte: doortrekken van lange lijnen, groen-blauwe straatprofielen en de introductie van de Rijswijkse bouwhoogte (4+1 laag). Bovenop deze ge-aarde zekerheid ontspruit een bovenlaag met hogere bebouwing.

Stedenbouwkundige bestendigheid. Het Havenkwartier wordt een duurzame, gemengde en waterrijke stadswijk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het raamwerk van de openbare ruimte en de invullingen van bouwvelden. Het is de inherente bestendigheid van Stedenbouw 3.0: vastigheid en flexibiliteit gaan hand in hand. Middels kaders wordt ontwikkelvrijheid begeleid met oog voor kwaliteit in functiemenging, samenhang en variatie, klimaatadaptieve en natuurinclusieve bouw, bouwhoogte, dichtheid, plinten en natuurlijke aansluitingen op de omgeving.

Ruimtelijkheid van de Hollandse stad. Binnen de bouwvelden wordt ruimtelijkheid gestimuleerd, in ruil waarvoor ontwikkelaars aanvullende bouwrechten verkrijgen. Pleintjes, sidewalk plazas en hoven geven extra gelaagdheid aan de openbare ruimte. Het draagt bij aan sociale en emotionele binding en maakt de mogelijke diversiteit aan woonvormen en bewoners te realiseren.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Plaspoelpolder
  • Plaats Rijsiwjk
  • Projecttitel Havenkwartier Rijswijk
  • Projectarchitect(en) Henk Hartzema, Anne Zekveld
  • Medewerkers Cecilia Bandera, Dylan van Wel, Federica Francalancia, Hugo Plat, Monika Michalska, Pim Heikoop
  • Stedebouwkundige Rebel Group (Rotterdam), Wissing (Barendrecht), Kuiper Compagnons (Rotterdam)
  • Programma 20,5 ha, ±2.500 woningen, 80.000 m2 bedrijvigheid, jachthaven, 5 sterren hotel
  • Opdrachtgever Gemeente Rijswijk
  • Ontwerpbureau studio Hartzema B.V.

Locatie

Reageer op dit artikel