Project

ARC19: Haven-Stad Amsterdam – gemeente Amsterdam

Stedenbouw

Haven-Stad wordt een veel intensiever bebouwd en gebruikt deel van Amsterdam dan nu het geval is. Hoewel het er anders uit gaat zien dan nabijgelegen wijken als de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt, zal de stedelijke levendigheid er vergelijkbaar zijn. In Haven-Stad vinden wonen, werken, studeren, recreëren, winkelen enzovoorts in elkaars directe nabijheid plaats – zoals we dat gewend zijn in grote delen van Amsterdam.

Toelichting door gemeente Amsterdam – Het gaat dus om het realiseren van een compleet stuk stad, met alle bijbehorende stedelijke voorzieningen als scholen, sport, kunst & cultuur, winkels, recreatie en groen. In de Ontwikkelstrategie zijn hiervoor financiële ramingen en ruimtelijke reserveringen opgenomen. Zo kunnen bewoners van Haven-Stad gebruik maken van twee stadsparken: (Groot-)Westerpark in het zuidelijk deel en de Noorder IJ-plas aan de noordkant. Daarnaast komt er per deelgebied een wijkpark.

In Haven-Stad worden woningen gebouwd voor allerlei doelgroepen. Wat deze doelgroepen gemeen hebben, is de voorkeur voor het wonen in een hoogstedelijke omgeving, met veel en diverse voorzieningen ‘om de hoek’: studenten en expats, starters en senioren, alleenstaanden en gezinnen vinden hier hun plek.

Huishoudens worden steeds diverser van vorm. In Haven-Stad zetten we de Amsterdamse traditie voort om te streven naar wijken met een gemengde bevolkingssamenstelling naar sociaal-economische status, leeftijd en samenstelling van het huishouden, met voldoende aandacht en ruimte voor kwetsbare groepen. Hiertoe nemen we in de woningbouwprogramma’s o.a. sociale huurwoningen, woningen voor ouderen en woningen voor mindervaliden op.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Amsterdam
  • Projecttitel Haven-Stad
  • Ontwerpbureau Gemeente Amsterdam

Locatie

Reageer op dit artikel