Project

ARC19 Fellenoord Eindhoven – KCAP

Stedenbouw

De spoorzone in Eindhoven speelt een sleutelrol in de groei van de stad als hart van Brainport Eindhoven. De ontwikkelvisie transformeert het stationsgebied van een monofunctioneel stadsdeel naar een sterk verdicht, levendig en gemengd stadsdistrict. De transformatiestrategie bundelt diverse ambities en thema’s, zoals gezonde verstedelijking, klimaatadapatie en een stedelijke mobiliteitsstrategie ten behoeve van een bereikbare en vitale regio.

De regio Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners. De motor achter deze ontwikkeling is Brainport Eindhoven waar innovatieve bedrijvigheid en de aanwezigheid van maakindustrie en creatieve industrie zorgen voor een kruisbestuiving. Brandpunt in de ontwikkeling van Brainport City is de transformatie van de spoorzone in Eindhoven tot ‘Internationale Knoop XL’. KCAP is als supervisor van de Spoorzone verantwoordelijk voor die transformatie, en daarnaast aangesteld om een ontwikkelvisie op te stellen voor het gebied Fellenoord.

De ontwikkeling van Fellenoord tot gemengd stedelijk gebied is cruciaal op meerdere fronten: de vergroting van het stadscentrum, het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven, beantwoording aan de grote woningvraag en geven van invulling aan principes van duurzame verstedelijking. Het gebied vormt een ‘missing link’ in de stad en zal daar programmatisch invulling aan geven: onderwijs, onderzoek, werken, wonen, typisch Brainport-programma zoals maakindustrie en design vinden een plek in het gebied. Er wordt zowel gezocht naar functies voor lokale ondernemers en bewoners, als gebiedsoverstijgende ‘specials’ zoals een beurs- en congresgebouw.

Om de transformatie mogelijk te maken worden ambities en thema’s met elkaar te worden uitgelijnd, zoals ondergrondse infrastructuur, grootschalige afwaardering van infrastructuur, gezonde verstedelijking, klimaatadapatie, transit oriënted development, de implementatie van een stedelijke mobiliteitsstrategie en de ontwikkeling van een nieuw busstation. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met een breed team aan adviseurs. Speerpunten daarbij zijn het reduceren van de overmaat aan infrastructuur, de ontwikkeling van interactiemilieus, vergroening en de ontwikkeling van een multimodaal vervoersknooppunt in de stad.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Fellenoord
 • Plaats Eindhoven
 • Projecttitel Fellenoord
 • Projectarchitect(en) Kees Christiaanse (partner), Frank Werner (director)
 • Medewerkers Vincent Hector, Stijn Kuipers, Riikka Tuomisto, Ard-Jan Wolters, Umut Türkmen, Justin Vermeulen, Justina Stefanovic
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 800.000
 • Programma 55 ha masterplan voor mixed-use gebied en multimodale transport hub inclusief nieuw busstation
 • Voorlopig ontwerp 03-2018
 • Opdrachtgever Gemeente Eindhoven, Eindhoven i.s.m. Provincie Noord-Brabant, Den Bosch; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Den Haag; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Den Haag
 • Ontwerpbureau KCAP Architects&Planners, Rotterdam
 • Samenwerkende partijen Royal Haskoning DHV (mobiliteit), Goudappel Coffeng (transport), Rebel Group (financieel), APPM management consultants (governance), Metabolic (duurzaamheid, circulaire gebiedsontwikkeling)
Reageer op dit artikel