Project

ARC19: De Hofjes van Carnisse – DUTCH urban solutions

Stedenbouw

Ontwikkelstrategie voor een stapgewijze herontwikkeling van de na-oorlogsewijk Carnisse in Rotterdam.

Toelichting DUTCH urban solutions – De Hofjes van Carnisse staat voor een stapsgewijze aanpak. De doelstelling is om door middel van een aantal kleine en grotere stedenbouwkundige ingrepen het na-oorlogse Carnisse geleidelijk te transformeren in een wijk waar iedereen langer zelfstandig en gezond kan blijven wonen. Wonen, werken, leren en zorgen zijn de vier pijlers van onze aanpak.

Hierbij staat centraal dat we niet alleen kijken naar een ruimtelijk aanpak maar ook hoe we de bewoners, zorgverleners, gemeente en investeerders met elkaar als netwerk kunnen verbinden. Samen met onze partner Woonconnect hebben een digitale woonomgeving ontwikkeld die de herontwikkeling van de wijk begeleid.

Carnisse Digitaal bestaat uit 4 platforms; Mijn Profiel, Mijn woning, Mijn Budget en Mijn buurt. Samen brengen ze de wijk in kaart en vormen een interactief netwerk voor de bewoners, gemeente en investeerders. Carnisse Digitaal maakt het mogelijk om op maat in te grijpen in de wijk en geeft de bewoners de kans om actief deel te nemen in de ontwikkeling van hun wijk.

Onze plan biedt de mogelijkheid om kleine en grootschalige ruimtelijke ingrepen te combineren en zo een opmaat gemaakte aanpak voor elke woning, straat en buurt te ontwikkelen. Door het gebruik van Carnisse Digitaal zijn alle economische, sociale, en bouwkundige parameters inzichtelijk en is het mogelijke complexe na-oorlogse wijken samen met de bewoners duurzaam te verbeteren.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres carnisse
  • Plaats rotterdam
  • Projecttitel De Hofjes van Carnisse
  • Projectarchitect(en) Richard Breit
  • Medewerkers Vos de boer en Partners, Woonconnect, Carnisse Zorgklankbord
  • Programma +/- 1500 woningen
  • Opdrachtgever Gemeente rotterdam
  • Ontwerpbureau Dutch Urban Solutions
Reageer op dit artikel