Project

ARC19: Centrumgebouw woonpark ’s Heeren Loo Ermelo – De Nijl Architecten

Architectuur

Ontwerp voor een nieuw centrumgebied voor het woonzorgpark ’s Heeren Loo. De voormalige monumentale school wordt tot de spil van het nieuwe hart gemaakt en getransformeerd tot centrumgebouw. De meest publieke functies zijn hierin gesitueerd, zoals een kookwerkplaats en een vergadercentrum.

Toelichting De Nijl Architecten – In de nieuwe visie van zorginstelling ’s Heeren Loo staat een modern en open woonzorgpark centraal. Het gebouwenbestand wordt gemoderniseerd, de structuur van het park verbeterd en er wordt een nieuw centrumgebied ontwikkeld als hart van het terrein. Waar de voorzieningen eerst waren verspreid over het park, worden deze nu geconcentreerd op een centrale plek. De voormalige school is getransformeerd tot centrumgebouw, vormt de spil van de nieuwe centrumopzet en is daarmee een belangrijke drager van het gebied.

Fotografie: Jannes Linders

Het gebouw is zo tot ‘blikvanger’ en ‘beeldmerk’ van het centrum gemaakt. De vleugel met lokalen is omgevormd tot vergadercentrum. De vleugel met de voormalige gymzaal vormt nu het theehuis met (instructie)keuken voor cliënten en een (taarten)bakkerij. Dit deel is tevens facilitair voor het vergadercentrum. In de derde vleugel met overdekte buitenruimte is een kiosk met producten van het park gevestigd. Verkoop gebeurd door cliënten. Naast publieke functies biedt het nieuwe centrumgebouw zo werkgelegenheid voor ongeveer 50 cliënten.

Fotografie: Jannes Linders

Ondanks vele kleine aanpassingen was het schoolgebouw relatief gaaf. Kern van de aanpak is restauratie; latere aanpassingen zijn verwijderd, oorspronkelijke gevelelementen hersteld en weggenomen tuinelementen zoals bankjes en plantenbakken teruggeplaatst. Voor de modernisering van voorzieningen en hergebruik van het gebouw zijn beperkte aanpassingen gedaan, zoveel mogelijk binnen de structuur van de gebouwopzet. Daarbij is het oorspronkelijk onderscheid tussen servicezones en lokalen benut. Ook in het interieur staat restauratie centraal, zo is de bestaande kastenwand hersteld. Deze vormt het verbindende element tussen verschillende ruimtes.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Fokko Kortlanglaan, Witteland
 • Plaats Ermelo
 • Projecttitel Centrumgebouw woonpark ’s Heeren Loo
 • Projectarchitect(en) Endry van Velzen
 • Medewerkers Remko Toonen, Olivier van der Bogt
 • Adviseur constructie Buro Baas, Rotterdam
 • Adviseur installaties Technisch advies Bureau EM&S, Tiel (adviseur installaties) Van Drunen Installatiegroep BV, Harderwijk (installateur)
 • Aannemer Jurriëns, Utrecht
 • Interieurarchitect De Nijl Architecten, Rotterdam (ontwerp) Jeroen Kruese, Terwolde (interieur bouwer)
 • Landschapsarchitect Bleeker Nauta Landschapsarchitecten (masterplan)
 • Stedebouwkundige De Nijl Architecten, Rotterdam
 • Bouwmanagement Joep Grooten, Rotterdam-Overschie
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 1852 m2 (gebruiksfuncties)
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 1586 m2 (gebruiksfuncties)
 • Programma Masterplan: 1340 m2 publieke voorzieningen, 3459 m2 algemene voorzieningen, 1635 m2 kindercluster, 540 m2 werkplaats. Centrumgebouw: transformatie school en tuinelementen tot centrumgebouw met dagbehandeling, vergadercentrum, onthaalfuncties en theehuis.
 • Voorlopig ontwerp Augustus 2016
 • Definitief ontwerp December 2016
 • Aanvang bouw Augustus 2017
 • Oplevering Augustus 2018
 • Bouwsom inclusief installaties (€) € 2.400.000
 • Opdrachtgever ’s Heeren Loo Zorggroep
 • Ontwerpbureau De Nijl Architecten, Rotterdam
Reageer op dit artikel