Project

ARC19: Buurtskap de Tuunen, een verplaatsbare woonwijk – FARO architecten i.s.m. La4Sale Landschapsarchitect

Architectuur

Woningen zijn tijdelijk te gast in het landschap: Anticiperend op de bevolkingstoename en de daarop volgende krimp ontwierpen FARO en La4Sale een wijk op Texel waar van 140 woningen op 7,5 hectare (18w/ha), 100 woningen tijdelijk te gast zijn.

Toelichting FARO Architecten – Voor dit plan was innovatie nodig op te anticiperen op voorspelde de krimp situatie over 20 jaar en het huidige tekort aan sociale woningbouw op te lossen. Meestal wordt zoiets opgelost met containerbouw met te weinig kwaliteit. Maar wij hebben gesteld dat als we de woningen geprefabriceerd en verplaatsbaar maken, dat er na 20 jaar nog voldoende restwaarde is, om nu in te zetten op hoogwaardige, circulaire en energie neutrale huizen.

Verplaatsbare sociale woningbouw rond een gedeeld erf met schuren. Beeld: Faro Architecten

Er zijn zelfs een aantal vrijstaande sociale woningen gerealiseerd. Als de prognose over de bevolkingsontwikkeling uitkomt dan zullen over 20 jaar de verplaatsbare woningen uit het parklandschap getild worden. Met de provincie is afgesproken dat er 40 woningen w permanent gebouwd mogen worden en over 20 jaar wonen zij in een landschapspark met een lage woningdichtheid.

Door uit te gaan van een lichte stedenbouw worden i.v.m. de tijdelijkheid nodeloze kosten vermeden en ontstaat tegelijk een gewenste landelijke sfeer. Passende, duurzame materialen en profielen worden in een beeldkwaliteitsplan beschreven. Ook voor het groen worden richtlijnen voor beplanting, oevers, ontsluiting, afscherming en meubilair gegeven om de gewenste sfeer te krijgen en gedeeld gebruik uit te lokken en te faciliteren.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Den Burg
 • Plaats Texel
 • Projecttitel Buurtskap de Tuunen – Een verplaatsbare woonwijk
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 7,5 ha - 140 woningen - 14.000m2
 • Voorlopig ontwerp 2016
 • Definitief ontwerp 2017
 • Aanvang bouw 2018
 • Oplevering 2020
 • Ontwerpbureau FARO architecten bv i.s.m. La4Sale Landschapsarchitect
 • Adviseur kosten buitentenruimte Maris
 • Uitwerkend bureau buitenruimte Smis Rinsma
 • Placemaker/Kwartiermaker Hans Goslinga
 • Bouwbedrijf PlekVoor
 • Bouwbedrijf Skillpod
 • Uitwerking koopwoningen Knooperf ORGA Architect
 • Adviseur woongemeenschap de Woonpioniers
 • Communicatie Beaumont
 • Ontwerp woningen Smart Design Studio
Reageer op dit artikel