Project

ARC19: Brainport Smart District – UNStudio

Stedenbouw

In plaats van een ontwerp dat helemaal vastligt, omvat het masterplan van UNStudio een flexibel raamwerk dat op basis van gebruikerswensen kan worden ingevuld. Brainport Smart District is gebaseerd op de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van circulariteit, participatie door (toekomstige) bewoners, sociale samenhang, veiligheid, gezondheid, data-uitwisseling, nieuwe transporttechnologieën en eigen energieopwekking.

Het plan van UNStudio combineert maximale groeimogelijkheden met een flexibel kader voor toenemende bebouwingsdichtheid. Voor de toekomstige economische en sociale dynamiek is de locatie onderverdeeld in tien stroken die van noord naar zuid lopen. In die opzet zijn verschillende, stedelijke en groene concentraties en toepassingen mogelijk.

Flexibele Wijk

In plaats van een ontwerp dat al helemaal vastligt, omvat de stedelijke visie van UNStudio een flexibel raamwerk dat op basis van gebruikerswensen kan worden ingevuld. Zowel de bebouwde als groene delen worden als productieve ruimten gezien, waar een mix van wonen, werken en vrije tijd mogelijk wordt gemaakt. Een centraalgelegen park, dat collectief wordt beheerd, vormt het kloppende hart van de wijk. Hier kunnen alle bewoners gezond recreëren en evenementen bijwonen.

Gemeenschap van Innovators

Brainport Smart District richt zich op nieuwe gebruikers en is op zoek naar grensverleggende woon- en werkconcepten. Bewoners wordt aangemoedigd gemeenschappelijke initiatieven te ontplooien, zoals gezamenlijke stroomopwekking en gedeeld grondgebruik. Bedrijven zijn idealiter actief op innovatieve onderzoeksgebieden.

Wijk van Verandering

De hoge ambities op het gebied van klimaataanpassing en circulariteit zijn vertaald in een kader waarin ecologische, sociale en economische duurzaamheid haalbaar is. Brainport Smart District vormt door de integratie van circulariteit een nieuwe standaard voor projectrealisatie: niet alleen in het gebruik van grondstoffen en energie, maar ook wat betreft de biodiversiteit, gezondheid en nieuwe economische mogelijkheden.

Technologie

BSD voorziet in de uitwisseling van data en informatie om landschap, gebouwen en openbare ruimtes efficiënter te laten functioneren door middel van naadloze connectiviteit.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Brandevoort
 • Plaats Helmond
 • Projecttitel Brainport Smart District
 • Projectarchitect(en) Ben van Berkel with Dana Behrman
 • Medewerkers Misja van Veen, Maria Zafeiriadou, Pedro Silva Costa, Chen Shijie
 • Landschapsarchitect Felixx – Rotterdam (Landschap en ecologieontwerp)
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 150 ha
 • Programma Gemengd gebruik innovatie district
 • Voorlopig ontwerp 2018
 • Opdrachtgever Brainport en Gemeente Helmond
 • Ontwerpbureau UNStudio, Amsterdam, NL
 • Adviseur circulariteit Metabolic, Amsterdam
 • Adviseur data-analyse en -modellen Habidatum
Reageer op dit artikel