Project

ARC18: Silo Studio Buitendienst – Jord den Hollander architect

Techniek

De Silo Studio is een nieuwe opnamestudio voor het kinderprogramma De Buitendienst, een televisie programma dat gaat over onze relatie met de natuur.
Het ontwerp is een direkte verwijzing naar de verregaande mechanisatie en schaalvergroting van de landbouw waar de opslagsilo het typerende beeld van is.

toelichting door Jord den Hollander architect

Het wekelijks uitgezonden kinder televisie programma De Buitendienst gaat over onze relatie tot de natuur. Het wordt ook wel het Klokhuis voor de natuur genoemd. Iets oudere doelgroep maar vergelijkbare kritische humoristische aanpak. Onderwerpen varieren van nut en noodzaak van insecten tot het maken van bitterballen uit afgeschoten Schipholganzen. Voedsel en de vaak conflictueuze relatie tussen cultuur en natuurlandschap spelen een belangrijke rol in het programma.

Net zoals onderwerpen als duurzaamheid, energieopwekking en gezondheid.

Om het reizen van het wekelijkse opnameteam te beperken , en daarmee de ecologische voetafdruk te verkleinen,werd gezocht naar een mogelijkheid een eigen studio op het Mediapark in Hilversum te bouwen.

Na het succes van de bouw van Het Klokhuis in Almere werd architect Jord den Hollander gevraagd om met een ontwerp te komen. Een multifunctionele studio waar binnen en buiten opnames kunnen worden gemaakt, maar waar ook redactievergaderingen kunnen plaats vinden of presentaties kunnen worden gegeven. Een extra (overdekte) buitenfaciliteit om te kunnen picnicken, presentaties te doen of kruiden of planten te laten groeien.

Uitgangspunt voor het ontwerp is het beeld van de veevoedersilo dat staat voor de schaalvergroting en de verregaande mechanisering in het landschap waar voedsel wordt geproduceerd. Sanering van boerenbedrijven vindt op grote schaal plaats, kleine boerenbedrijven verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige productiemachines.

De gevolgen voor de balans tussen natuur- en cultuurlandschap zijn enorm . Meer dan ooit  zijn er vragen over de gevolgen van menselijk gedrag en vooral hoe wij ons moeten verhouden tot de natuur en de reserves van de aarde.

Het beeld van de veevoedersilo zou daarvoor als een metafoor kunnen worden gezien: de bundeling van een geconcentreerde massa veredeld en hoogwaardig voedsel, de injectie voor een nog efficienter voedselproductie, maar tevens de vragen die dat oproept.

Met de sanering van de kleinere boerderijen komen erven leeg te staan, verdwijnen eeuwenoude opstallen, maar komen ook oude kleinere silo’s op de markt voor hergebruik.

Het ontwerp bestaat uit 6 her te gebruiken voedersilo’s die aan elkaar verbonden zijn met een dak en een vloer

De silo’s zijn van binnen “uitgesneden” zodat er 6 halfronde , cylindervormige plekken ontstaan voor het creeeren van aparte presentatieplekken voor de tv opnames.

De ruimte is open en zoveel mogelijk in originele staat gehouden om de verwijzing naar de voederstudio levend te houden.

Voor de lichttoetreding zijn de silo’s verbonden met halftransparante vertikale kunststof kanaalplaten zoals veel in loopstallen worden toegepast.

Extra toevoegingen in de wanden van de silo’s zijn de zes “bulls eyes”, ronde openingen gemaakt van trechtermonden van oude silo’s. De afsluiting verwijst ook weer naar de voedselketen: glazen afdekdeksels van pannen die op hun plaats worden gehouden door rubber banden die gebruikt worden als halsband voor schapen.

De open ruimte op de betonnen loopstalplaten onder de silo’s is bestemd voor picnicktafels en speciale plantenbakken voor kruiden en bijzondere gewassen. De poten van de constructie zullen worden benut als houvast voor klimplanten.

Op termijn zullen de silo’s oprijzen uit een dikke groene wand van klimplanten, die een bijzondere sfeer creëren voor de speciale extra “buitenkamer” onder de silo’s .

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Silodam 457 1013AW
 • Plaats amsterdam
 • Projecttitel Silo Studio Buitendienst
 • Projectarchitect(en) Joep Mol
 • Adviseur constructie De Nijburg , 3927 ZW Renswoude
 • Aannemer De Nijborg, Postbus 57, 3927 ZM Renswoude
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 42
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 40
 • Bruto inhoud 160
 • Netto inhoud 150
 • Programma experimenteel
 • Voorlopig ontwerp augustus 2017
 • Definitief ontwerp januari 2018
 • Aanvang bouw mei 2018
 • Oplevering juli 2018
 • Bouwsom inclusief installaties (€) € 65.000
 • Opdrachtgever NTR (De Buitendienst) Postbus 29000, 1202 MA Hilversum
 • Ontwerpbureau Jord den Hollander, Zandstraat 6 1011 HK

Locatie

Reageer op dit artikel