Project

ARC18: Natuurbrug Zeepoort, Bloemendaal – wUrck

Architectuur

Natuurbrug Zeepoort vormt een nieuwe ecologische verbinding voor het natuurgebied Zuid-Kennemerland, een grijs duinlandschap. Het project is het resultaat van een integraal ontwerpconcept voor ecologie, architectuur en landschap en het laat zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van in het werk gestort beton voor civiele kunstwerken.

Toelichting: wUrck

De oorspronkelijke kwaliteit van gewapend beton, namelijk de mogelijkheid om met een plastisch materiaal vrije vormen te realiseren, is door rationalisatie en standaardisatie in het bouwproces vervlakt tot de prefabricatie van gekantrechte stapelmodules. Bijkomend voordeel hiervan is de relatieve eenvoud van de berekening van deze statisch bepaalde constructies. Dit ecoduct laat zien hoe het anders kan.

Natuurbrug Zeepoort is een integraalconstructie met momentvaste overgangen tussen brugdek en landhoofd en met natte knopen bij de middenondersteuningen. Deze statisch onbepaalde constructiemethode beperkt momenten in de tussenliggende velden en daarmee de benodigde constructiehoogte. De spanningen die in het dek optreden zijn weliswaar veel complexer, maar door ontwikkeling van software goed voorspel- en beheersbaar. Het combineren van een traditionele boogconstructie met een constructieprincipe met een middenondersteuning leidde tot een brug met een sensueel silhouet dat een verscheidenheid aan associaties oproept. Het in het werk gestorte dek rust als een brede betonnen schaal rechtstreeks op de flanken van de duinreep. Er zijn geen wanden, het dek wordt gedragen door het duin zelf.

De oriëntatie van de natuurbrug op de zon is met behulp van wanden en zandtaluds vertaald naar een rijke schakering van verschillende gradiënten voor flora en fauna. Hierdoor wordt plaatselijk een microklimaat gecreëerd met beschutte en koele plekken, maar ook hete, woestijnachtige zones.

Voor de landhoofdtaluds zijn kleischelpen toegepast. Door het aanbrengen van reliëf in het talud wordt het ingewaaide zand uit de omringende duinen vastgehouden en lijken de taluds een vanzelfsprekend en natuurlijk geheel te vormen met het duinlandschap.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • Plaats Bloemendaal
 • Projecttitel Natuurbrug Zeepoort
 • Projectarchitect(en) Gijs Wolfs
 • Medewerkers Stephan Nierop, Laurien Korst
 • Adviseur constructie Wagemaker, Rosmalen
 • Aannemer Ballast Nedam, Nieuwegein
 • Samenwerkende architect Goderie Ecologisch Advies, Nijmegen
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 2176 m2
 • Bruto inhoud 2400 m3
 • Programma Ecoduct over de Zeeweg in Bloemendaal
 • Voorlopig ontwerp Oktober 2015
 • Definitief ontwerp Juli 2016
 • Aanvang bouw November 2016
 • Oplevering September 2017
 • Bouwsom exclusief installaties (€) 5,5 miljoen euro
 • Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
 • Ontwerpbureau wUrck, Rotterdam

Locatie

Reageer op dit artikel