Project

ARC18: Erasmus MC Rotterdam – Kingspan|Brakel Atmos

Techniek

Openheid, transparantie en daglichttoetreding zijn belangrijk in het zorgconcept van Erasmus MC. In de uitbreiding is aan glas een prominente rol toebedeeld. In totaal is ruim 28.000 m2 glas verwerkt in gevels en daken. Via de 300 m lange glasoverkapte Passage en de diverse atria worden patiënten, familie, studenten en medewerkers door het omvangrijke gebouw worden geleid. U kunt via deze link 360 graden rondkijken: http://projects.mobile-vr.nl/brakelatmos/erasmusmc/

Toelichting: Kingspan|Brakel Atmos

Erasmus kent 3 bijzondere glazen ‘wiebelgevels’, die als het ware meebewegen met de aangrenzende gebouwen. Deze waren een uitdaging voor de projectengineers van Kingspan|Brakel Atmos …

Verzakking en kanteling gebouwen

De drie wiebelgevels liggen in één lijn achter elkaar en zijn ± 40 meter hoog en 12,5 meter breed. De toren en het gebouw, waartussen zij zich bevinden, zakken tijdens en na de bouw steeds dieper de grond in (zetting). De mate van verzakking is voor beide gebouwen verschillend. Hier geldt: hoe meer gewicht, hoe meer het gebouw zakt. Dit veroorzaakt frictie bij de gevels. Bovendien gaan de gebouwen kantelen. Dit heeft te maken met de grondslag, maar ook met de windbelasting.

Opvangen van beweging glazen gevels

De glasgevels bestaan uit spidergevels met puntgehouden beglazing. De naast elkaar gelegen ruiten zouden onafhankelijk van elkaar gaan zakken (de ene meer dan de andere). Na verschillende berekeningen/tests werd de oplossing gevonden in het trapsgewijs monteren van de ruiten.

In de breedte is de wiebelgevel opgebouwd uit 4 grote ruiten in het midden (afmeting ± 2,4 x 4 meter, gewicht van de grootste ruit is circa 700 kg) met aan de buitenzijden 2 kleinere ruiten (afmeting circa 1,4 x 4 meter). De ruiten zijn met elkaar verbonden via 8 spiders met twee ‘poten’. Op plaatsen waar wrijving/torsie ontstaat is tussen 2 ruiten een rubber profiel toegepast. Er zijn steeds 2 ruiten in spiegelbeeld gemonteerd om het juiste krachtenspel t.a.v. de staalconstructie te laten plaatsvinden.

Randdetaillering aansluiten op gebouw/toren

Ook is zorgvuldig gekeken naar de aansluit- en randdetaillering met de gebouwen. Er is een soort schuifmechanisme ontwikkeld dat de zowel de beweging in de gebouwen als de gevels opvangt.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Doctor Molewaterplein 40
  • Plaats Rotterdam
  • Projecttitel Erasmus MC Rotterdam
  • Aannemer Bouwcombinatie Erasmus MC (BAM Grote Projecten en Ballast Nedam Speciale Projecten)
  • Bouwmanagement Bouwcombinatie Erasmus MC (BAM Grote Projecten en Ballast Nedam Speciale Projecten)
  • Samenwerkende architect EGM Architecten
  • Aanvang bouw Bouw glasconstructies: oktober 2009
  • Opdrachtgever Erasmus MC, Rotterdam
  • Ontwerpbureau EGM Architecten
Reageer op dit artikel