Project

ARC18: Amstel Tower Amsterdam – Powerhouse Company

Architectuur

De Amstel Tower is het eerste hoogbouwproject dat door Powerhouse Company is gerealiseerd en staat model voor de visie van het bureau op het gebied van architectuur, bebouwingsdichtheid en de stad. Steden hebben behoefte aan slimme, op maat ontworpen gebouwen die niet alleen aan het programma van eisen voldoen, maar ook een kwalitatieve meerwaarde hebben door de verbinding die zij tot stand brengen met het omliggende stedelijke weefsel zowel op het gebied van vormgeving als functionaliteit.

Toelichting: Powerhouse Company

Dat is precies wat het hybride ontwerp van de Amstel Tower doet: het maakt van een bestaand openbaar transportknooppunt voor vluchtig gebruik een multifunctioneel complex voor wonen, werken en ontspannen. Het gebouw bevindt zich naast het Amstel Station en omvat een 24 verdiepingen hoge woontoren voor starters op de woningmarkt, een middelhoog deel met een internationaal hotel en een begane grondlaag met winkels en parkeervoorzieningen. Het project is een ontwikkeling van Provast.

Een station in transitie: Het Amstel Station is het op één na drukste verkeersknooppunt van Amsterdam en het gebied ondergaat op dit moment een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur. De Amstel Tower is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling om van het betreffende gebied een levendig nieuw stadsdeel te maken.

De ontwerpopgave om een nieuwe dynamische openbare ruimte en woonfunctie te realiseren was complex: de verkeersstromen op begane grondniveau moesten geoptimaliseerd worden, de slagschaduw van het gebouw moest minimaal zijn en het geluid van het verkeer moest voor de voor de bewoners zo weinig mogelijk belastend zijn. De oplossing van Powerhouse Company was een vloeiend, elegant ontwerp dat niet alleen oplossingen bood op de genoemde terreinen, maar ook een vriendelijk contrast vormt met de omliggende rechthoekige hoogbouwbebouwing.

Nieuwe verbindingen: De 105 meter hoge toren en het middelhoge ‘podium’-deel hebben elk een ander stedelijk karakter. De toren verrijkt de skyline van de stand met z’n opvallende silhouet. Gezien vanuit de oude binnenstad komt de toren slank over. Dat geldt ook als de toren gezien wordt vanuit de Wibautstraat, een belangrijke avenue en stedelijke as. In oostelijke richting wordt het profiel dan steeds nadrukkelijker zichtbaar.

Het lagere podium-deel maakt contact met de kleinschalige objecten in de onmiddellijke omgeving en geeft leven aan een nieuw openbaar plein. Het ontwerp dat Powerhouse Company maakte voor de begane grond laag als een levendig openbaar gebied met allerlei verbindingen met de bestaande omgeving is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek en overleg met betrokkenen uit het gebied.

De context van de toren: Het ontwerp van de toren is geïnspireerd op de ronde overkapping van het Amstel Station van 1930, een ontwerp van H.G.J. Schelling. De rondingen komen terug in de uitkragingen die over de gehele omtrek van het podium-deel en op iedere verdieping van de toren te zien zijn. Deze uitkragingen zorgen voor eenheid in de vormgeving, maar ook voor buitenruimte en voor en zon- en geluidwering in de appartementen. Daar komt nog bij dat ook de verdeling van de verticale elementen van de gevel zorgvuldig is afgestemd op de verdeling van de prachtige, geheel in glas uitgevoerde voorgevel van de hoofdhal van het treinstation. De ronde hoeken van de toren en de asymmetrische vorm ervan beperken de slagschaduw van de toren in de omgeving en vormen een aantrekkelijk, gestroomlijnd profiel dat een fraaie aanvulling vormt op de vormentaal die aanwezig is aan de rivieroever in de omgeving.

Het ontwerp van de Amstel Tower is echter niet alleen ontstaan uit architectonische en stedenbouwkundige overwegingen. Het is ook bedoeld om de sociale cohesie van het gebied te bevorderen middels het verschaffen van betaalbare, hoogwaardige woonruimte aan hoogopgeleide jonge professionals. Het merendeel van de appartementen in de woontoren is bestemd voor starters op de woningmarkt, een groep waarvoor het steeds moeilijker wordt om geschikte woonruimte binnen de stadsgrenzen te vinden. Door op slimme en innovatieve wijze gebruik te maken van mogelijkheden is Powerhouse Company erin geslaagd een gebouw te realiseren dat op vele niveaus kwaliteit en levendigheid toevoegt aan de stad.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Julianaplein 6 1097 DN
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Amstel Tower
 • Projectarchitect(en) Nanne de Ru, Paul Stavert, Ard Jan Lootens
 • Medewerkers Nanne de Ru, Paul Stavert, Ard Jan Lootens, Erwin van Strien, Gert Ververs, Joppe Kusters, Max Tala Nossin, Mitchel Veloo, Nolly Vos, Stefan de Meijer, Alex Niemantsverdriet, Amber Peters, Helena Tse, Jeffrey Ouwens, Luca Piattelli, Luke Vermeulen, Máté Molnár, Maud Gossink, Murtada Al-Kaabi, Paul Rikken, Pim Haring, Ruben van der Spek, Undine Kimmel
 • Adviseur constructie IMd raadgevende ingenieurs
 • Adviseur installaties Adviesbureau Linssen
 • Aannemer J.P. Van Eesteren, Gouda
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 27.000 m2
 • Programma Wonen, horeca, parkeren
 • Oplevering Juni 2018
 • Opdrachtgever Provast, Den Haag
 • Ontwerpbureau Powerhouse Company, Rotterdam
Reageer op dit artikel