Project

ARC17 Architectuur: Stadscampus HAST Hasselt – a2o-architecten cvba

Architectuur

Onderwijs staat in het midden van maatschappelijke veranderingen. Als ontwerpers moeten we nadenken over hoe schoolgebouwen kunnen inspelen op deze veranderende vormen van onderwijs. Als antwoord biedt HAST een sociaal-technische campus die de ambitie heeft om naast technische schoolactiviteiten ook bredere sociale functies toe te laten. Centraal staat de ruimtelijke beleving van leerling, onderwijzend personeel en iedere andere gebruiker.

ARC17 Architectuur: Stadscampus HAST Hasselt – a2o-architecten cvba
Zicht vanop speelplaats naar centrale opengewerkte trappenhal – foto: Stijn Bollaert

Nadat de centrumsite van de technische school onder druk kwam te staan, werd beslist om een nieuwe campus in te richten binnen de her-ontwikkelde stationsomgeving. De langgerekte publieke ruimte tussen het nieuwe schoolgebouw en de bestaande bebouwing biedt een eindpunt voor de groene boulevard. Deze as wordt versterkt door luifels en ruimtelijk beëindigd door een grote trappenpartij. Hier kunnen scholieren hangen, spelen en zelfs lessen volgen.

Het nieuwe schoolvolume is opgedeeld in drie parallelle blokken. Op de ongemakken van de langs de spoorinfrastructuur gelegen site, wordt handig ingespeeld door een aangepaste gevelopbouw. De gesloten vlakken aan de spoorwegkant contrasteren met de opengewerkte gevels naar de open, groene ruimtes van speelplaats en sportvelden.

De campus biedt zowel zachte technische opleidingen (kappersopleiding, sportaccommodatie) als harde (hout- en bouwateliers). De zachte, meer sociale, functies bevinden zich in vleugels dicht bij de stad en kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden.

Centraal in het ontwerp staat de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het creëren van een optimaal klimaat waarin kennisoverdracht kan georganiseerd worden en bewerkstelligd worden is het uitgangspunt.

De integrale gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk opgevat, zodat alle zones op de site in relatie blijven met elkaar en vanop elke plek het overzicht behouden blijft.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Kleine Breemstraat 7
 • Plaats 3500 Hasselt
 • Projecttitel Stadscampus HAST Hasselt
 • Projectarchitect(en) Jo Berben, Luc Vanmuysen, Wout Sorgeloos, Steven Van Esser, Joram Van den Brande
 • Adviseur constructie Establis Roeselare, Roeselare (B)
 • Adviseur installaties studiebureau r. boydens, St.-Michiels Brugge (B)
 • Adviseur akoestiek Venac, Brussel
 • Adviseur bouwfysica studiebureau r. boydens, St.-Michiels Brugge (B)
 • Aannemer THV Cordeel-Kumpen, Hoeselt (B)
 • Interieurarchitect a2o-architecten, Hasselt (B)
 • Landschapsarchitect BuroLandschap, Tongeren (B)
 • Stedebouwkundige a2o-architecten, Hasselt (B)
 • Bouwmanagement AG Real Estate COPiD, Brussel (B)
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 14 000 m2
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 11 760 m2
 • Bruto inhoud 65 559 m3
 • Netto inhoud 56 380 m3
 • Programma Nieuwe campus voor de technisch sociale opleiding op middelbaar niveau.
 • Voorlopig ontwerp 07 - 2013
 • Definitief ontwerp 11 - 2013
 • Aanvang bouw 02 - 2015
 • Oplevering 12 - 2016
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 22 217 375 €
 • Bouwsom exclusief installaties (€) 13 774 772
 • Opdrachtgever DBFM Scholen van Morgen nv - AG Real Estate COPiD, Brussel (B)
 • Ontwerpbureau a2o-architecten, Hasselt (B)

Locatie

Reageer op dit artikel