Project

ARC17 Architectuur: Moreelsebrug – Cepezed

Architectuur

Met de nieuwe Moreelsebrug zijn in Utrecht de Croeselaan en het Moreelsepark nu direct met elkaar verbonden. Compleet met geïntegreerde bomenlaan staat fietsers en voetgangers een verhoogde esplanade over de treinsporen van Utrecht Centraal ter beschikking. Eenvoud en pragmatiek waren belangrijke ontwerpuitgangspunten. Het ontwerp en de realisatie komen voort uit een nauwe samenwerking tussen een veelheid aan partijen en betrokkenen.

ARC17 Architectuur: Moreelsebrug – Cepezed
Moreelsebrug in Utrecht door Cepezed, foto Lucas van der Wee

Het ontwerp is geheel gericht op uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. De brug kenmerkt zich door een opzet als één helder, ruimtelijk gebaar met een grote herkenbaarheid en een vanzelfsprekende aanwezigheid. Het concept bestaat uit een langgerekte verhoogde esplanade met een aanzienlijke gebruiks- en verblijfskwaliteit, die onder meer wordt gerealiseerd door de vorm, materialisatie, detaillering en de integratie van een bomenlaan in het ontwerp. Het bouwwerk fungeert zo meer als een hoogwaardige voortzetting van de stedelijke ruimte dan specifiek als infrastructureel object. De brug is eenvoudig, rank en inzichtelijk en bestaat uit twee trogliggers van grote afmeting met een middengebied daartussen. Onderdeel van de eenvoud is dat de brug niet de volle meer dan 300 m in één keer overspant, maar bij ieder treinperron ondersteuning krijgt van een pyloon en zo een ongekunstelde draagconstructie heeft.

De verschillende zichtlijnen en oriëntaties komen voort uit en sluiten aan op de gegeven stedenbouwkundige situatie, waardoor de brug zich op een vanzelfsprekende manier in het stedelijk weefsel voegt. De bomenlaan op de brug vormt een verhoogde verlenging van de bomenlaan al aanwezig op de aansluitende routes naar en vanuit de binnenstad. De brug constitueert zo een ervaring van eenheid en continuïteit die bijdraagt aan de vanzelfsprekendheid van het gebruik. De verlichting in de avonduren is bescheiden en draagt eveneens bij aan de herkenbaarheid, esthetiek en functionele logica; een sfeervolle, langgerekte lichtcontour met een van onder aangelichte bomenrij toont al van ver de aanwezigheid en het doel van de spooroverspanning. Het aanzicht van de brug is alzijdig.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Moreelsepark – Croeselaan
 • Plaats Utrecht
 • Projecttitel Moreelsebrug
 • Projectarchitect(en) Jan Pesman, Ronald Schleurholts
 • Medewerkers Joost Heijnis, Jochem Paauwe, Peter van den Heuvel
 • Adviseur constructie ABT, Velp
 • Adviseur installaties Arup, Amsterdam
 • Aannemer Colijn Beton- en Waterbouw B.V., Breda BSB Staalbouw, Sumar
 • Bouwmanagement Colijn Beton- en Waterbouw B.V., Breda
 • Toeleveranciers aannemer balustrades Octatube, Delft. Leverancier bomen BSI Bomenservice, Schijndel
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 310 Lengte
 • Programma Fiets- en voetgangersbrug
 • Voorlopig ontwerp 03-2010
 • Definitief ontwerp 04-2012
 • Aanvang bouw medio 2015
 • Oplevering 12-2016
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 13.272.000
 • Opdrachtgever Gemeente Utrecht - Project Organisatie Stationsgebied (ontwerpfase) i.s.m. ProRail (gedelegeerd opdrachtgever realisatiefase)
 • Ontwerpbureau architectenbureau cepezed
Reageer op dit artikel