Project

ARC16: Warande Zorginstellingen – NEXT architects

Interieur

De verouderende samenleving en ontwikkelingen in de zorg vragen om nieuwe ideeën voor een duurzame architectuur. NEXT architects, i.s.m. RAU architecten, B+B landschapsar¬chitecten en re-born bv ontwikkelde een nieuwe zorgomgeving voor ouderen met dementie. Warande is op veel vlakken vernieuwend te noemen: op het gebied van zorg , architectuur, landschapsarchitectuur, maar ook in het proces, de aanbesteding en de duurzaamheidsdoelstellingen.

ARC16: Warande Zorginstellingen – NEXT architects

Warande biedt gespecialiseerde professionele zorg en ondersteunt bewoners om “aangenaam actief te blijven”. De kern van de architectonische innovatie vinden we in de stapsgewijze opbouw van de leefomgeving in 5 stappen, beginnend bij het eigen appartement, naar de openbare ruimtes van de buitenruimtes. Iedere stap vormt een eigen kwalitatieve omgeving die past bij de doelgroep. In de stapsgewijze opbouw van de leefomgeving, zijn de buitenruimtes de meest openbare plekken waar prikkeling van de zintuigen, beweging en ontmoetingen centraal staan.

Uitgangspunt voor het gelaagde systeem was: “een sociale en zintuiglijke omgeving creëren die beperkingen opvangt en mensen zoveel mogelijk op hun mogelijkheden en identiteit aanspreekt.” Door het maken van een omgeving die de symptomen van dementie zo goed mogelijk opheft kunnen we een veilige omgeving ontwerpen waar mensen zich thuis voelen.

Op het vlak van proces en aanbesteding, zijn evolutionaire (flexibele) en circulaire (duurzame) principes toegepast, die op een vernieuwende wijze inspelen op duurzaamheid, hergebruik en demontage.

Warande zorgcomplex presenteert een innovatieve visie op de zorg, de zorgomgeving en de processen van aanbesteding. De ambitie is het creëren van kwalitatieve woonzorgvoorzieningen in een groene, leefbare, sociale, vitale en zintuigelijke omgeving, die de zorgvisie van Warande optimaal faciliteren.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: Warande Zorginstellingen - NEXT architects
  • Projectarchitect(en) Bart Reuser
  • Toeleveranciers false
  • Programma Masterplan zorgcentrum voor ouderen met dementie
  • Voorlopig ontwerp 31-07-2016
  • Definitief ontwerp 31-07-2016
  • Aanvang bouw 26-08-2016
  • Oplevering 31-07-2016
  • Opdrachtgever Warande
  • Ontwerpbureau NEXT architects
Reageer op dit artikel