Project

ARC16: Verzorgingshuis De Bijnkershoek – Burobas

Geen categorie

Zorgorganisatie AxionContinu besloot in 2014 de Bijnkershoek te renoveren in plaats van te slopen met vervangende nieuwbouw. De bouwkundige staat van het gebouw was goed. Wel moest er op de verdiepingen een nieuwe structuur worden opgezet om tot de gewenste woongroepen te komen. Burobas kreeg de opdracht de entree, het restaurant, de verpleegunits en de somatische afdelingen te ontwerpen.
 

Klik hier om je eigen project in te zenden voor de ARC16 Awards

ARC16: Verzorgingshuis De Bijnkershoek – Burobas
verzorgingscentrum De Bijnkershoek, interieur door Burobas

Verzorgingshuis De Bijnkershoek is gebouwd in 1975. Het oorspronkelijke gebouw bestond uit 240 verzorgingshuisappartementen en tachtig aanleunwoningen. In die tijd verhuisden senioren zonder, of met een lichte indicatie naar het bejaarden of verzorgingshuis. De individuele appartementen in het verzorgingshuis waren klein (± 23 m²). De huizen beschikten wel over grote, algemene ontmoetingsruimten, waar gezamenlijk koffie werd gedronken en de warme maaltijd werd gebruikt.

Verandering

Het ontwerp van De Bijnkershoek is van Architectenbureau ir. Th.J. van Gendt en ir. T.H. Mühlstaff. Er was destijds veel, internationale, belangstelling voor het ontwerp. Vanaf de jaren 80 is de functie van het bejaarden/verzorgingshuis sterk veranderd. De zorgzwaarte nam toe en de oorspronkelijke verzorgingshuizen werden steeds meer “verpleeghuis”.

Ontwerp

In het ontwerp van het interieur is rekening gehouden met de beperkingen van de bewoners. Uitgangspunt was een dementievriendelijke omgeving met een huiselijk karakter. Geen ´zorguitstraling´. Ook bezoekers en wijkbewoners moeten zich thuis voelen. Eenzaamheid vormt een groot probleem voor ouderen die aangewezen zijn op een woonzorginstelling. Ook kinderen en kleinkinderen en andere bezoekers en wijkbewoners moeten zich welkom voelen. Het zou mooi zijn als bezoek iets langer blijft vanwege de ambiance in de Bijnkershoek.  

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: Verzorgingshuis De Bijnkershoek - Burobas
  • Projectarchitect(en) Susanne Cornelis
  • Toeleveranciers false
  • Programma Woonzorgcentrum
  • Voorlopig ontwerp 03-08-2016
  • Definitief ontwerp 03-08-2016
  • Aanvang bouw 08-08-2016
  • Oplevering 01-06-2016
  • Opdrachtgever AxionContinu
  • Ontwerpbureau Burobas
Reageer op dit artikel