Project

ARC16: Tramplein Purmerend – NEXT architects

Architectuur

Het Tramplein vormt van oudsher een van de hoofdentrees van Purmerend. Met de opkomst van de auto zijn de trein en bootverbindingen opgeheven. Ook de aanleg van de Melkwegbrug over het Noord-Hollands Kanaal veranderde de ruimtelijke betekenis van het plein. NEXT ontwierp het nieuwe Tramplein waarbij de verblijfskwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte centraal staan.

ARC16: Tramplein Purmerend – NEXT architects

De belangrijkste stedenbouwkundige ingreep is het verschuiven van het busstation naar de Kanaaloever. Daarmee sluit de publieke ruimte rondom het station aan bij de aanlanding van de Melkwegbrug en ontstaat een plein aan het water. Een onaantrekkelijke snelweg wordt het nu een stadstraat; een hoogwaardige publieke ruimte waarin de elementen een gemeenschappelijke taal spreken in materiaal en detail, zoals de kenmerkende tegels en glas die terugkomt in de verschillende elementen. De architectuur is bewust bescheiden en ingetogen van aard en versterkt de historische context zonder historiserend te zijn.

De overdekte fietsenstalling is opgenomen in het AVIA tankstation. Het ontwerp voorziet in een duurzaam antwoord op de samenkomst van het fiets-parkeren en het tankstation aan het Tramplein. Door de fietsstalling verdiept aan te brengen ontstaat er een tweede maaiveld dat langs luie trappen vanuit de koffiecorner van het tankstation een bijzondere plek creëert met uitzicht over het water en het plein. Door de helderheid en rust die dit concept brengt wordt het Tramplein een aangename en overzichtelijke ruimte.

De Westandzorg Noord Holland heeft het project opgenomen in haar jaarverslag 2012 als excellent voorbeeld voor zorgvuldige architectuur en succesvolle en duurzame inpassing in de stedenbouwkundige context.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: Tramplein Purmerend - NEXT architect
  • Projectarchitect(en) Michel Schreinemachers
  • Toeleveranciers false
  • Programma Herindeling openbare ruimte en architectonische en bouwkundige uitwerking fiets- en voetgangersbrug, busstation, chauffeursverblijf, tankststation en fietsenstalling
  • Voorlopig ontwerp 31-08-2016
  • Definitief ontwerp 31-08-2016
  • Aanvang bouw 26-08-2016
  • Oplevering 25-07-2016
  • Opdrachtgever Gemeente Purmerend
  • Ontwerpbureau NEXT architect
Reageer op dit artikel