Project

House of Smart – Maurice Mentjens

Geen categorie

House of Smart opende haar deuren, recht tegenover de Witte Dame in Eindhoven. De hersenachtige structuren van de aftimmering zijn geïnspireerd op de verwevenheid van neurologische netwerken. Het gehele interieur, inclusief plafond, is afgetimmerd in een wirwar aan houten structuren. Tezamen met het sobere palet aan grijsnuances ontstaat het beeld van hersenschors, de cortex cerebri, waar alle informatie wordt verwerkt.

House of Smart – Maurice Mentjens
nederland29 september 2015, house of smart, eindhoven ontworpen door maurice mentjes 2015

Maurice Mentjens zoekt graag zijn inspiratie in de (lokale) context. In het geval van House of Smart het dna van de stad Eindhoven als hèt technologisch centrum van Nederland in combinatie met het assortiment van de winkel.

In 2011 werd de regio Eindhoven door het Intelligent Community Forum (ICF) uitgeroepen tot  ‘world’s smartest region’. Mede te danken aan initiatieven zoals ‘Brainport Regio Eindhoven’. Het leek Mentjens daarom interessant om juist hier het brein, met al z’n vertakte zenuwstelsels, op een abstracte manier te verbeelden. Als een labyrint, of een doolhof. Maar je kunt de vertakkingen ook interpreteren als de bedrading van complexe printplaten of computerchips, symbool van rationeel denken en artificiële intelligentie.

Het gehele interieur, inclusief plafond, is afgetimmerd in een wirwar aan houten structuren. Tezamen met het sobere palet aan grijs-nuances ontstaat het beeld van hersenschors, de cortex cerebri, waar alle informatie wordt verwerkt.

Achter de eerste, oppervlakkige indruk doemen ook spirituele associaties op die een dieper inzicht geven in het ontwerp concept. In dit geval de contradictio tussen het rationele denken en de psychedelische ervaringen van geestverruimende middelen.

tekst: door Maurice Mentjens als inzending voor de ARC16 Interieur Awards

House of Smart is in februari 2017 onderscheiden met de German design Award 2017

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: House of Smart - Maurice Mentjens
  • Projectarchitect(en) Maurice Mentjens, Annet Butink, Lesley Ruijters
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 28-09-2015
  • Definitief ontwerp 28-09-2015
  • Oplevering 28-09-2015
  • Opdrachtgever Boy Ramsahai
  • Ontwerpbureau Maurice Mentjens
Reageer op dit artikel