Project

ARC16: Het Kielzog – Huis voor Cultuur en Bestuur – De Zwarte Hond

Geen categorie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft één prominent publiek gebouw gekregen waarin het gemeentehuis, het theater, het kunstencentrum en de bibliotheek gehuisvest zijn. Delen van het in de jaren ’80 gebouwde gemeentehuis en naastliggende theater zijn hiervoor hergebruikt en geïntegreerd in de nieuwbouw die in twee fases wordt uitgevoerd. Onderzoek naar drie hergebruikscenario’s zorgt voor een kosteneffectief, exploitatievriendelijk en duurzaam ontwerp met uitstraling.

ARC16: Het Kielzog – Huis voor Cultuur en Bestuur – De Zwarte Hond

De gemeente worstelde met de vraag of er gesloopt of hergebruikt moest worden. De Zwarte Hond presenteerde een plan van aanpak waarin drie hergebruikscenario’s centraal stonden. Elk scenario ging uit van een ander percentage hergebruik: 30, 50 of 80 procent. De scenario’s werden vergeleken op de optimale verhouding tussen bouwkosten, exploitatiekosten, functionaliteit en duurzaamheid. Ook werd samen met de toekomstige gebruikers een lijst met criteria opgesteld waar hun toekomstige onderkomen aan moest voldoen. Zo kon een gefundeerde keuze worden gemaakt voor een model, dat werd uitgewerkt tot een integraal verbouwingsplan.

 

Transformeren

Uit het onderzoek bleek dat het bestaande gemeentehuis geschikt is om te transformeren tot moderne werkomgeving. Door het relatief diepe bouwvolume te voorzien van een aantal uitsparingen, kunnen prettige werkplekken worden gerealiseerd. Met nieuwe isolatie kan het bestaande bouwdeel net zo energiezuinig worden gemaakt als de nieuwbouw. Ook de theaterzaal is hergebruik. De integratie van Gemeentehuis, Bibliotheek, Theater en kunstencentrum zorgen voor lagere exploitatiekosten en effeciënter gebruik van het aantal vierkante meters.

 

Centrale straat

Doordat met het gekozen hergebruikscenario een optimale kostenafweging was gemaakt, was er voldoende financiële ruimte om de vier verschillende functies een uitstraling te geven die past bij hun programma en publieke doelstelling. Het interieur faciliteert de uitwisseling tussen de vier gebruikers. Een centrale straat verbindt de verschillende functies en maakt er onderdeel van uit. Door de publieke ruimtes flexibel te maken, kan gedurende de dag eenvoudig worden geschakeld tussen intiem en groots. Architectonische en technische duurzaamheid gecombineerd!

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: Het Kielzog – Huis voor Cultuur en Bestuur - De Zwarte Hond
  • Projectarchitect(en) Henk Stadens
  • Toeleveranciers false
  • Programma Theater, kunstencentrum, bibliotheek, horeca en gemeentehuis
  • Aanvang bouw 28-09-2016
  • Oplevering 18-03-2016
  • Opdrachtgever Gemeente Hoogezand-Sappemeer
  • Ontwerpbureau De Zwarte Hond
Reageer op dit artikel