Project

ARC14 Inzending: Internationale School Eindhoven

Geen categorie

Het ontwerp van de campus internationale school omvat zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande (rijks)monumentale bebouwing. In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, mediatheek, een dans en drama ruimte, een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat m.n. onderwijsfuncties, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

ARC14 Inzending: Internationale School Eindhoven

De belangrijkste gebouwen van het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijke gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt.

De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazerne zijn terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument. Opzet is middels een hedendaagse onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw; wel specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble.

De duurzaamheid van het ontwerp is meetbaar gemaakt door het behalen van een BREAAM score “Good”. Ook wordt er ingezet op zoveel als mogelijk hergebruik van de bestaande gebouwen met weinig ingrijpende aanpassingen om kapitaalvernietiging te voorkomen. De inpassing is maatwerk. Alle ontwerpbeslissingen zijn getoetst t.a.v. flexibiliteit, onderhoud en beheer. Kosten t.a.v. de investeringen voor de inbouw, ruwbouw, installaties en de landschappelijke inrichting worden altijd gespiegeld aan een langlopende verantwoordelijkheid. De gemiddelde energieprestatiecoëfficiënt EPC = 0,84, dit resultaat ligt 16% onder de eis (eis cf. Bouwbesluit is 1,0)

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Oirschotsedijk 14b
 • Plaats Eindhoven
 • Projecttitel ARC14 Inzending: Internationale School Eindhoven
 • Projectarchitect(en) de heer H.H.M.L. Dirrix
 • Toeleveranciers false
 • Programma Internationale School; primair en voortgezet onderwijs
 • Voorlopig ontwerp 01-05-2010
 • Definitief ontwerp 01-06-2011
 • Aanvang bouw 04-11-2014
 • Oplevering 01-09-2013
 • Opdrachtgever ISE-DB vof
 • Ontwerpbureau diederendirrix architecten
Reageer op dit artikel